`

ניהול פרוייקטים

מוצרים

אדם פרו לניהול פרויקטים

כללי

אדם פרו מאפשרת ניהול שעות עבודה בהתאם לדרישותיך. אתה מחליט אם רמת המעקב היא לפי פרויקט או מחלקה, פריט, עץ מוצר כדוגמת פרויקט, תת-פרויקט ומספר רמות נוספות של פרויקטים. 
ניהול שעות במספר קטגוריות כגון ברמה מחלקתית וברמת שעות עבודה עבור מוצר וחלקיו.

דוחות אדם פרו מוכרים להגשה ע"י המדען הראשי

כיצד זה פועל

כיצד זה פועל? אדם פרו מקבלת נתונים משעוני נוכחות או מכל אמצעי דיווח אחר. העובד מעביר את הכרטיס בשעון הנוכחות (מצב כניסה או יציאה) ומקליד את מספר הפרויקט. הנתונים נשמרים בשעון עד להעברתם למחשב. במחשב מותקנת התוכנה אדם פרו, ממתינה לקבלת מידע מהשעון. לאחר העברת הנתונים ניתן לעדכן ימי מחלה, ימי חופשה וימים המיוחדים למפעל. כמו כן ניתן לתקן או לעדכן שעות עבודה ועוד. כמו כן ניתן לעדכן פעילות שעות ושיוכם לפרויקט בזמן אמיתי.

ניתן לשלב עם אפליקציה במחשב לעדכון מיידי של התחלת עבודה על פרויקט וסיום פרויקט על ידי העובד. הרישום יעודכן בדיוק כפי שעודכן ע"י שעון אלקטרוני (עם אינדיקציה לעדכון ידני).

חברת עוקץ מערכות מלווה את הלקוח מרגע הרכישה ועד להפעלה תקינה של המערכת. טכנאי עוקץ יתקין את שעון הנוכחות האלקטרוני, מדריכי התוכנה ינתחו את העבודה בשטח לפי דרישותיך ויעזרו בהקמת המערכת ובהטמעתה. מכיוון שחברת עוקץ אוריינטציה של שירות, ורווחיה נובעים בעיקר מכך, עוקץ מחויבת לתת את השירות הטוב ביותר לכל אחד מלקוחותיה.

תכונות

 התאמה מושלמת לצורכי הלקוח אדם פרו היא תוכנת נוכחות גמישה ביותר וניתן להתאים אותה לדרישותיו המדויקות של כל מעסיק, ולצרכיו המוגדרים של כל עסק, מפעל ומוסד.

איסוף נתונים ישיר לכניסות ויציאות עובדים תוכנת אדם פרו מתחברת לכל שעון אלקטרוני, וקולטת ממנו את נתוני הכניסה והיציאה של כל עובד ואת שעות העבודה עבור כל פרויקט/תת-פרויקט, מחלקה או אתר.

עיבוד נתונים אוטומטי ופרטני ברמת עובד תוכנת אדם פרו מעבדת את נתוני הנוכחות המדויקים של כל עובד בתיאום מלא עם חוזה העבודה שלו. התוכנה מזהה שעות כניסה ויציאה, משייכת אותן למשמרת הנכונה ומחשבת עליהן את השעות הנוספות.

העברה ישירה לתוכנת המשכורות כל הנתונים המעובדים בידי אדם פרו מועברים באופן אוטומטי לתוכנת שכר לשם חישוב השכר בסוף כל חודש.

תמחור פרוייקטים/ התאמה למדע"ר (אופציה)

הגדרת חוזי עבודה מפורטים ומורכבים תוכנת אדם פרו מאפשרת הגדרת חוזי עבודה מפורטים ומורכבים ברמת המפעל, המחלקה או העובד הבודד. הסכמי העבודה כוללים את כל המרכיבים הנדרשים, כגון שעות נוספות, משמרות, משמרות מפוצלות, יציאות בתפקיד, איחורים, חופשות והיעדרויות מסיבות שונות.

הפקת דוחות מפורטים לניתוח שעות עבודה תוכנת אדם פרו תגיש לך כל דו"ח שתבקש, מיידית וללא כל קושי, On Line.הדוחות מופקים ברמת מוצר, פרויקט, אתר או מחלקה ושילוב ביניהם. הדו"ח למדען הראשי מאושר להגשה וכולל אחוזי העסקה לפי דרישות המדע"ר.

התפעול ההגיוני של התוכנה מאפשר לכל אדם להפיק ממנה את מירב התועלת.

מודולים

ממשק לנוכחות סלולארית (אופציה): דיווח מהשטח בהתחלת עבודה עם לקוח ובסיום העבודה. מיועד לטכנאים, אנשי הדרכה, עו"ד ורו"ח המחייבים בשעות לקוחות ועוד.

קלט נתונים מכל טלפון ברשת בזק

ADAM on WEB מערכת קלט ועדכון ברשת האינטרנט (או אתרנט)

יתרונות

תורמת לייעול מהיר של העסק ולתמחור עלויות בזמן אמת

הגשת דו"ח למדע"ר

לקבלת הצעת מחיר לאדם פרו לניהול פרוייקטים
073-2295555

בחר קטגוריה

לקבלת הצעת מחיר:
שם:
ח.פ\ת.ז:
חברה:
טלפון:
דוא"ל:
הערות:
מעוניין לקבל עדכונים
אשמח לקבל הצעת מחיר
שם:
חברה:
טלפון:
דוא"ל: