להלן מכתבי עדכון תוכנה לפי קטגוריות תוכנה. כל העדכונים ברמת קובץ PDF הניתנים להורדה והדפסה.
לחץ כאן להורדת תוכנת Acrobat Reader

תוכנת משכורות טריו

25-01-2019 - מכתב עדכון ינואר 2019

עדכון טריו ינואר 2019 

אם ביצעתם את העדכון האוטומטי דרך התוכנה (והגרסה בתוכנה מעודכנת לגירסה 8.73 ומעלה עדכון 137 ), אינכם צריכים לעדכן פעם נוספת
 את העדכון יש לבצע כשהתוכנה סגורה  (בכל העמדות).
 להלן עיקרי השינויים:
  • שינויי חוק במס הכנסה וביטוח לאומי.
  • קובץ רכבים לשנת 2019 – זקיפת שווי רכב , מעודכן לשנת 2019,  מעודכן בתוכנה.
  • ישובי פיתוח תיקון חוק ופורמט -הנחת יישובי פיתוח לשנת המס 2019
  • דיווח אחיד לקופות גמל מעסיקים פחות מ20 עובדים
הורד קובץ מצורף (1121 Kb)

18-12-2018 - חדש

 
לקוח נכבד\\ה!
 
הנדון: עדכון משכרת טריו – דצמבר 2018
 
אם ביצעתם את העדכון האוטומטי דרך התוכנה (והגרסה בתוכנה מעודכנת לגירסה 8.72 ומעלה עדכון 136), אינכם צריכים לעדכן פעם נוסף.
 
העדכון כולל
*קובץ זקיפת שווי רכב מעודכן אוטומטית.
*נוהל פיקדון לעובדים זרים מסתננים
*הערכות לשנת המס 2019
*פטור נכה עיוור סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה וקליטת פטור ידני בתוכנה- הבהרה
הורד קובץ מצורף (183 Kb)

19-06-2018 - חדש

שלום
הנדון: עדכון משכורת חודש יוני 2018
עדכון 8.67 גרסא 131 כולל
עדכון טבלאות שווי רכב

שינויים בתדירות דיווח 102 למס הכנסה
החל משנת המס 2018 נוספה תדירות דיווח חדשה למס הכנסה – חצי שנתית.

עובד ישראלי בחו"ל

ב 06/05/18 פורסמו כללים החדשים מסדירים את חישוב המס על משכורתם של עובדים ישראלים המועסקים בחו"ל על
ידי מעסיק תושב ישראל


הורד קובץ מצורף (545 Kb)

20-02-2017 - עדכון פברואר-מרץ 2017

עדכון משכרת פברואר מרץ 2017 טופס 126 ו106 לשנת 2016 
 
טפסי 106 מאושרים להפקה ומסירה לעובדים 
טופס 126 ו856 מאושרים להפקה ודיווח לנציבות בגרסת טריו- 8.51-4
טופס 126 סופי למוסד לביטוח לאומי מאושר להפקה ודיווח למוסד לביטוח לאומי החל מתחילת מרץ 
 
 
הורד קובץ מצורף (634 Kb)

23-11-2016 - חדש

לקוח נכבד,
 
עדכון משכרת נובמבר 2016 גרסה 8.46-0 כולל את השיפורים הבאים,
 
• קיזוז נטו שלילי
• חישוב פטור אוטומטי ממס הכנסה בגין נכות 
• פיקדונות עובדים זרים ענף בניין, סיעוד וטכנולוגיה ייחודית
• רוחב שם מחלקה בהפקת דוחות
• מס"ב ספקי גמל
• ממשק אחיד תזכורות ---- להזכירכם מימוש דיווח במבנה אחיד של קופות גמל למעסיקים של לפחות 50 עובדים חל ב: ינואר 2017
הורד קובץ מצורף (473 Kb)

07-07-2016 - הוראות לדיווח טופס 126 דו שנתי למוסד לביטוח לאומי


טופס 126 דו-שנתי דיווח למוסד לביטוח לאומי
דרכים לשידור טופס 126


הורד קובץ מצורף (473 Kb)
הורד קובץ מצורף (156 Kb)

28-02-2016 - עדכון מרץ 2016 וטפסי 126/856 לשנת 2015

עדכון משכרת מרץ 2016 
דיווח טופס 126 ו106 לשנת 2015 
דיווח טופס 856 וטופס 652 
 
טפסי 106 מאושרים להפקה ומסירה לעובדים 
טופס 126 ו856 מאושרים להפקה ומשלוח לנציבות בגירסת טריו- 8.41-2
 
היטל זרים בחקלאות
ע"פ הודעת רשות המיסים היטל על עובדים זרים המועסקים לפי היתר העסקת עובד זר בענף החקלאות יהיה 0%. לתקופה 1.1.2016 עד 31/12/2020.
מעסיק ששילם היטל על עובדים אילו בחודש ינואר יגיש טופס 102 מתוקן לרכז הניכויים במשרד בו מתנהל תיק הניכויים.
לפי הוראת רשות המיסים בדיווח 102 בשדה משכורת בגינה חייבת חובת תשלום היטל יש עדיין לדווח את המשכורת 
החייבת ובשדה תשלום ההיטל לדווח 0.
התוכנה מעודכנת בהתאם.
 
קובץ רכבים לשנת 2016 מעודכן עקב שינויי זקיפה לחלק מהרכבים ע"פ עידכון רשות המיסים.
 
הורד קובץ מצורף (450 Kb)

24-01-2016 - עדכון ינואר 2016

עדכון משכרת ינואר 2016 והעברת שנה
עדכון תוכנת טריו וטרילוגיה גרסה 8.41 עדכון 109 הכולל שינויי חוק במס הכנסה וביטוח לאומי
הוראות לעדכון התוכנה
העברת שנה לשנת 2016
בדיקות חשובות בשנה החדשה 2016
שינויי חוק חדשים ורענון - מס הכנסה
ביטוח לאומי – שינוי חוק ושינויים בניכויים
טבלאות ניכויים
אישורי מעביד על הנחות ממס
הורד קובץ מצורף (488 Kb)

27-12-2015 - עדכון טריו דצמבר 2015

הנדון: עדכון משכרת דצמבר 2015 גירסה 8.40-4

1- על פי הודעת רשות המיסים בוטלה גריעת הישובים שהודענו עליה בגירסה קודמת שיצאה ללקוחות
על פי החלטת בית המשפט העליון הוארכה ההנחה פעם נוספת עד 31.12.2015

2 - מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני
משרד האוצר הוציא הנחיות למימשק אחיד של העברת כספים ומידע בנושא קופות הגמל , קרנות הפנסיה קופות הביטוח וכו'
המימשק האחיד יכנס לתוקף בינואר 2016.

לרשותכם מסמך מפורט בנושא ההגדרות וניהול מימשק אחיד באתר עוקץ
http://www.oketz.co.il/uploads/Image/Maskeret_PDF/mimshak_achid_setup.pdf
הורד קובץ מצורף (268 Kb)

20-11-2015 - ממשק לקופות גמל ממשק אחיד

מימשק אחיד קופות גמל משרד האוצר

מימשק אחיד של קופות גמל  נעשה הכרחי עקב מספר צרכים להלן חלקם:
התמודדות עם הניוד בין הקופות/מוצרי החיסכון הפנסיוני, הסדרת העברת כספים בין גורמים שונים
בשוק הפנסיוני, הקלה על מתן ייעוץ פנסיוני כולל מצד הבנקים.

מימשק אחיד מאפשר זמינות מידע, שקיפות, ושיפור הליכי עבודה.

המימשק כולל את השדות שיש להעביר ואת הנסיבות בהן יש להעבירם.

 

הורד קובץ מצורף (60 Kb)

15-10-2015 - עדכון משכרת אוקטובר 2015

הנדון: עדכון משכרת אוקטובר 2015 גירסה 8.40-0 
 
** הפחתת אחוז המע"מ ל17% 1.10.2015
ע"פ צו מס ערך מוסף (תיקון) התשע"ה 2015 מיום 10 בספטמבר 2015 החל מ1.10.2015 ישתנה שיעור המע"מ המוטל על עיסקה 
בישראל ויבוא טובין מ- 18% ל- 17% .
 
** אחוז מס שכר על מוסדות פיננסים
מליאת הכנסת אישרה ב13.10.15 את צו מס ערך מוסף הקובע ששיעור מס הרווח ומס השכר המוטל על מוסדות
כספיים ירד מ18% ל- 17% וזאת החל מ1 אוקטובר 2015, המשולם בעד עבודה בחודש אוקטובר 2015.
 
** מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני
משרד האוצר הוציא הנחיות למימשק אחיד של העברת כספים ומידע בנושא קופות הגמל , קרנות הפנסיה קופות הביטוח וכו'
המימשק האחיד יכנס לתוקף בינואר 2016 ויחייב את כלל המשק.
אנחנו בשלבים מתקדמים של מימוש המימשק. 
 
לכל קופה /קרן יש קוד זיהוי אחיד שזה מספר האוצר של הקופה.
יש לפנות לסוכני הביטוח, מנהל ההסדרים הקופות עצמן ולוודא את מספרי האוצר של כל קופה וקופה בחברה.
בעידכון הבא תדרשו לקלוט לכל קופה את הקוד שלה.
 
 
** שווי רכב היברידי שינויים
קובץ רכבים מעודכן לפי ההנחיות החדשות
 
** דיווח טופס 100 – פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח באופן מקוון 
המוסד לביטוח לאומי פירסם מכתב למעסיקים בנושא דיווח מקוון של טופס 100- פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח. 
שירות טופס 100 מקוון פותח על מנת לייעל ולשפר את השירות לעובדים שכירים ומקבלי פנסיה.
 
** ביטוח לאומי WCF 
אישור תשלום ושוברי תשלום WCF:
לאחר דיווח ותשלום 102 ניתן לקבל אישור תשלום בפורמט פי די אף. הכולל פרטי דיווח ותשלום.
 
** חל"ת וחל"ד /שמירת הריון הטבה
עובדים היוצאים לחופשה ללא תשלום, חופשת לידה או שמירת הריון לעיתים נזקפת להם הטבה בעת החופשה
כמו שווי רכב, שווי עיתון, טלפון נייד, מתנות וכו.
החל מגירסה 8.39 ניתן לדווח ולשלם ביטוח לאומי ומס הכנסה בגין הטבות אילו.
 
הורד קובץ מצורף (268 Kb)

21-05-2015 - עדכון טריו מאי 2015

דיווח טופס 100 – פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח באופן מקוון
 
שידור  טופס 100 ע"י מערכת WCF  מוכן לדיווח בתוכנה.
 
המוסד לביטוח לאומי פירסם מכתב למעסיקים בנושא דיווח מקוון של טופס 100- פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח.
שירות טופס 100 מקוון פותח על מנת לייעל ולשפר את השירות לעובדים שכירים ומקבלי פנסיה.
הורד קובץ מצורף (214 Kb)

21-04-2015 - עדכון משכרת טריו – אפריל 2015

עדכון משכרת טריו – מרץ 2015 .

העדכון כולל עדכון שכר מינימום החל מחודש משכורת אפריל 2015.

עדכון שכר מינימום החל מחודש משכורת אפריל  2015

 שכר מינימום עודכן ל4650  ₪ לחודש החל מ- 1.4.2015.
שכר מינימום לשעה : 25.00 ש"ח
שכר מינימום ליום לעובדים המועסקים 6 ימים בשבוע:  186 ₪.
שכר מינימום ליום לעובדים המועסקים 5 ימים בשבוע: 214.62  ש"ח

הורד קובץ מצורף (216 Kb)

16-03-2015 - עדכון מרץ 2015 וטפסי 126/856 לשנת 2014

הורד קובץ מצורף (441 Kb)

16-02-2015 - עדכון פברואר 2015

עדכון משכרת פברואר 2015 עדכון תוכנת טריו טרילוגיה גרסה 8.36 עדכון 96 הכולל שינויי חוק במס הכנסה וביטוח לאומי *הוראות לעדכון התוכנה *קובץ רכבים לשנת 2015 – עודכן קובץ רכבים נוסף לשנת 2015 * תשלומים בעת בחירות * טופס 106 מאושר למסירה לעובדים * טופס 126 לא מאושר למשלוח לנציבות. *דוח תגמולי מילואים *בדיקת פרטי עובד באתר ב"ל
הורד קובץ מצורף (370 Kb)

18-01-2015 - עדכון ינואר 2015

עדכון משכרת ינואר 2015 והעברת שנה עדכון תוכנת טריו וטרילוגיה גרסה 8.36 עדכון 94 הכולל שינויי חוק במס הכנסה וביטוח לאומי *הוראות לעדכון התוכנה *העברת שנה לשנת 2015 *בדיקות חשובות בשנה החדשה 2015 *שינויי חוק חדשים ורענון - מס הכנסה *ביטוח לאומי – שינוי חוק ושינויים בניכויים טבלאות ניכויים אישורי מעביד על הנחות ממס *עדכון שווי רכב ליניארי-טרם פורסם *עדכון טופס 101 *תשלומים בעת בחירות
הורד קובץ מצורף (430 Kb)

18-11-2014 - עדכון נובמבר 2014

לקוחות יקרים, להלן השינויים והשיפורים שהוכנסו לעדכון משכורת נובמבר 2014 שינויים בישובים המזכים בהנחת מס לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה: דחייה נוספת ל31.1.2015 ההנחה לכל הישובים הבאים הוארכה עד 31.1.2015 בהחלטות בג"צ: מועצה אזורית ערבה תיכונה, מועצה אזורית איילות, ערד, חצור הגלילית, בית שאן, ערד וחצור הגלילית מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר/איגום רשות המיסים פרסמה הנחיות לגבי זקיפת שווי רכב מאגר כאשר יש בו שימוש פרטי
הורד קובץ מצורף (240 Kb)

17-08-2014 - עדכון אוגוסט 2014

לקוחות יקרים, אין שינויים בטבלאות הניכויים של חודש אוגוסט 2014. פיצויים בגין נזק עקיף מבצע צוק איתן מסלול שכר רשות המיסים פרסמה הוראות לפיצוי בגין נזק עקיף עקב מצב הלחימה בדרום. בלשון החוק יש הגדרה לשכר עבודה יומי, שכר מירבי וימי העדרות. כמו כן מי זכאי לפיצוי. לבירור התאמה ושיטת חישוב בשכר יש לפנות ליעוץ רו"ח. הוראות רשות המיסים ביחס לנקודות זיכוי במישמורת משותפת להורים מס הכנסה הוציא הנחיות למתן נ"ז בגין ילדים ל פי סעיף 40 לפקודת מס הכנסה במצב של משמורת משותפת. הבראה מחיר ליום הבראה במיגזר הציבורי עודכן ל427 שקל. החל מ1.6.2014 מחיר ליום הבראה למיגזר הפרטי עודכן ל378 שקל החל מ1.7.2014 חידושים בתוכנה תלושי שכר לתלושי השכר נוסף טור נוסף שווי למס שם יסוכם סה"כ ההכנסה הזקופה. דוחות רב שנתיים: ניתן להפיק דוחות רב שנתיים בדוחות המובנים הבאים: דוח עלות, דוח ה"ז ונ"ר, דוח קופות גמל ודוח קופות גמל לעובד. ב דוח סכום ק"ג לעובד נוספה שאלה החל מאיזה שנה כאשר פירוט החודשים עבור כל קופה יכלול את השנים שנבחרו והסה"כ בהתאם הגדרת רכיבים להשתתפות בהעדרות חופשה, מחלה והבראה תזכורת מערכת התראות נוכחות תוכנת נוכחות ואתר תלושים נוספה מערכת התראות המאפשרת למשתמש לעקוב אחרי דרישות הגנת השכר. לדוגמא חריגה מעבודה של 12 שעות ביום עבודה אחד, העדר הפסקה של 8 שעות לפחות בין שני ימי עבודה עוקבים, העסקה במנוחה שבועית ללא מתן יום מנוחה חלופי באחד מימי החול שבוע קודם או בשבוע עוקב, ועוד. לפרטים יש לפנות למחלקת מכירות לטלפון 073-2295555 או לדוא"ל sales@oketz.co.il דיווח ישיר לביטוח לאומי WCF הדגשים ניתן לדווח ולשלם פנסיה וחל"ת בWCF דוח סטטוס דיווחים לביטוח לאומי. בדיקת קיום דיווחים אישור על תשלום בכרטיס אשראי בSMS תשלום WCF בדיקת תשלום בכרטיס אשראי WCF מעסיק ששילם את הדיווח בכרטיס אשראי יכול להריץ בדיקת קיום עסקת אשראי. בברכה עוקץ מערכות בע"מ מחלקת שרות לקוחות
הורד קובץ מצורף (240 Kb)

22-06-2014 - עדכון משכרת יוני 2014

עדכון משכרת יוני 2014 גירסה 8.19 עדכון 91 ביטוח לאומי במשכורת חודש יוני עודכנו כללי פריסת השכר ע"י המוסד לביטוח לאומי. פריסת השכר תתבצע כאשר התשלום הנוסף יהיה שווה או יעלה על 25% משכר מינימום החודשי, כלומר, כאשר התשלום הנוסף יהיה 1075 ₪ (25% משכר מינימום 4300), או יותר. הבראה מחיר ליום הבראה במיגזר הציבורי עודכן ל427 שקל. חידושים בתוכנה הגדרת רכיבים להשתתפות בהעדרות חופשה, מחלה והבראה טיפול בחברות שאינן פעילות ניתן לדווח ולשלם פנסיה וחל"ת בWCF בברכה עוקץ מערכות בע"מ מחלקת שרות לקוחות
הורד קובץ מצורף (219 Kb)

26-02-2014 - עדכון פברואר 2014 וטופסי 106 ו126/856 לשנת 2013

עדכון משכרת טריו – פברואר 2014 וטפסי 126/856 ו106 לשנת 2013 *טפסי 106 מאושרים להפקה ומסירה לעובדים *טופס 126 מאושר להפקה ומשלוח לנציבות בגירסת טריו- 8.10 *טופס 126 לשנת המס 2013 יתבצע בצורה מקוונת(דרך האינטרנט) בלבד. בקליטת שווי רכב לינארי הוסף שדה לציין אם דגם הרכב פרטי או מסחרי
הורד קובץ מצורף (407 Kb)

22-01-2014 - עדכון ינואר 2014

עדכון משכרת ינואר 2014 והעברת שנה עדכון תוכנת טריו 2011 וטרילוגיה גרסה 8.01 עדכון 86 הכולל שינויי חוק במס הכנסה וביטוח לאומי א. הוראות לעדכון התוכנה ב. העברת שנה לשנת 2014 ג. בדיקות חשובות בשנה החדשה 2014 ד. שינויי חוק חדשים ורענון - מס הכנסה ה. ביטוח לאומי – שינוי חוק ושינויים בניכויים ו. טבלאות ניכויים ז. אישורי מעביד על הנחות ממס ח. עדכון שווי רכב ליניארי ט. עדכון טופס 101
הורד קובץ מצורף (411 Kb)

10-09-2013 - עדכון ספטמבר 2013

לקוח נכבד: הנדון: עדכון משכורות ספטמבר 2013 במשכורת חודש ספטמבר 2013 לא צפויים שינויים בטבלת המיסים נכון לרגע כתיבת מסמך זה מומלץ להתעדכן באתר עוקץ www.oketz.co.il ו/או באמצעות הדף היומי המוצג בכניסה לתוכנה חידושים ופיתוחים בתוכנת טריו בחודשים האחרונים פותחו פעולות וממשקים חדשים בתוכנת טריו וטרילוגיה. להלן פירוט של חלקם. *ביאור מיסים *יומן חופשה *העברת דוחות לpdf ולדואר אלקטרוני *השוואת משכורות לחודש קודם ודוחות השוואתיים *חישוב פיצויים לפי ממוצע לעובדי עמלות *ענף המזון *דוח מובנה של הכנסות זקופות וניכויי רשות. בברכה מחלקת שרות עוקץ מערכות בע"מ
הורד קובץ מצורף (296 Kb)

10-03-2013 - עדכון משכורת טריו מרץ 2013- וטפסי 106 126/856

*טפסי 106 מאושרים להפקה ומסירה לעובדים *טופס 126 מאושר להפקה ומשלוח לנציבות בגירסת טריו- 7.09 *הוראות הכנת ובדיקת טופס 126. *הוראות ליצירת קובץ דיווח ושידור לשע"מ. *טופס 856 מאושר להפקה ומשלוח לנציבות בגירסת טריו- 7.09 ומעלה *הוראות הכנת ובדיקת טופס 856. *הוראות ליצירת קובץ דיווח ושידור לשע"מ.
הורד קובץ מצורף (322 Kb)

29-01-2013 - עדכון משכורת טריו ינואר 2013

עדכון משכרת ינואר 2013 והעברת שנה עדכון תוכנת טריו 2011 וטריו פרו גרסה 7.02 עדכון 79 הכולל שינויי חוק במס הכנסה וביטוח לאומי א. הוראות לעדכון התוכנה ב. העברת שנה לשנת 2013 ג. בדיקות חשובות בשנה החדשה 2013 ד. שינויי חוק חדשים ורענון - מס הכנסה ה. ביטוח לאומי – שינוי חוק ושינויים בניכויים ו. טבלאות ניכויים ז. אישורי מעביד על הנחות ממס עדכון שווי רכב ליניארי עודכן מס יסף.
הורד קובץ מצורף (226 Kb)

22-10-2012 - עדכון משכורת אוקטובר 2012

* עדכון שכר מינימום החל מחודש משכורת אוקטובר 2012 שכר מינימום עודכן ל4,300 ₪ לחודש החל מ- 1.10.2012. שכר מינימום לשעה : 23.12 ש"ח מינימום לחל"ת עודכן בהתאם ויעמוד על: 282.51 סה"כ תשלום לחודש. * טבלאות אוקטובר מעודכנות בהתאם גירסה 6.85. * העברת דיווחים לאתר הביטוח הלאומיwcf
הורד קובץ מצורף (133 Kb)

21-10-2012 - דיווח ישיר לביטוח לאומי

דיווח ישיר לביטוח לאומי, באמצעות תוכנת עוקץ. להדרכה לתוכנת wcf יש ללחוץ על הקישור הבא:http://www.smartpage.co.il/vault/mag/oketz_01.html

09-09-2012 - הוראות לדיווח ביטוח לאומי דרך WCF

העברת דיווחים לאתר הביטוח הלאומיwcf תוכנת עוקץ מאפשרת עבודה ישירה און ליין מול אתר ביטוח לאומי. העברה ישירה מאפשרת אימות ובדיקת נתוני העובדים מול המאגר הממשלתי ואימות ובדיקת נתוני החברה מול הרישום במוסד לביטוח לאומי. בנוסף ניתן לדווח דיווח 102 , חופשה ללא תשלום, דיווח חודשי לעובדים זרים . ובעתיד הקרוב דיווח פנסיה מוקדמת. תשלום 102 ושאר הדוחות החודשיים ע"י העברה בנקאית , תשלום בכרטיס אשראי, או בהוראת קבע.
הורד קובץ מצורף (158 Kb)

18-03-2012 - מכתב עדכון טריו מרץ 2012 - טופס 126

הנדון:עדכון משכרת מרץ 2012 טופס 126 ו106 לשנת 2011 טופס 856 וטופס 652 דיווח דפים 3-5 טפסי 106 מאושרים טופס 126 מאושר להפקה בגירסת טריו- 6.25 ניתן לדווח טופס 126 עד 30 לאפריל 2012 .. טופס 126 לשנת המס 2011 יתבצע בצורה מקוונת(דרך האינטרנט) בלבד.
הורד קובץ מצורף (249 Kb)

22-01-2012 - מכתב עדכון טריו ינואר 2012

עדכון משכרת ינואר 2012 והעברת שנה עדכון תוכנת טריו 2011 וטריו פרו גרסה 6.00 עדכון 70 הכולל שינויי חוק במס הכנסה וביטוח לאומי א. הוראות לעדכון התוכנה ב. העברת שנה לשנת 2012 ג. בדיקות חשובות בשנה החדשה 2012 ד. שינויי חוק חדשים ורענון - מס הכנסה ה. ביטוח לאומי – שינוי חוק ושינויים בניכויים ו. טבלאות ניכויים ז. אישורי מעביד על הנחות ממס
הורד קובץ מצורף (237 Kb)

18-12-2011 - מכתב עדכון טריו דצמבר 2011

* קביעת שווי ריבית לעניין סעיף 3 ט' החל מ2, דצמבר 2011 חל שינוי בחישוב שווי ריבית על הלוואה. ***שדרוגים, שיפורים והדגשים בטריו*** *שווי רכב לקוחות המעוניינים להקים יותר מרכיב שווי רכב אחד. היינו עם סוג רכב. יכולים לבצע זאת החל מגרסה זו. המטרה אפשור המצבים הבאים:: גילום חלק מהרכב, זקיפה של יותר מסוג רכב אחד, הפרשי שווי רכב. הדוחות ישקפו מצב זה. **סוג משרה חופשה ללא תשלום נוסף סוג משרה חל"ת. עבור החודשיים הראשונים בהם עובד/ת נמצאים בחל"ת אחריות תשלום הביטוח הלאומי על המעסיק.ניתן לשלם ולדווח דרך התוכנה על עובדים בחל"ת . **דיווח תגמולי מילואים ממוכן התוכנה מאפשרת דיווח ממוכן של תגמולי מילואים למוסד לביטוח לאומי / תחום מילואים.נערך גם חישוב אוטומטי של התגמול . **אתר תלושים עוקץ ניתן לדווח לאתר עוקץ דוחות מובנים של התוכנה : בנוסף לטופס 102 ופקודה להנה"ח גם דוח קופות גמל, בנקים, המחאות, דוח עלויות והיעדרויות.
הורד קובץ מצורף (116 Kb)

18-07-2011 - מכתב עדכון טריו יולי 2011

החל מ1. יולי 2011 עודכן שכר מינימום ל 4,100 ₪ לחודש. מחיר יום הבראה במגזר הפרטי עודכן החל מ1.7.2011 לסך של 365 ₪ ליום הבראה וזאת ע"פ מכסת ימי ההבראה להם זכאים העובדים במגזר הפרטי. מחיר יום הבראה במגזר הציבורי החל מ1.6.2011 – 411 ₪ ליום. שדרוגים ושיפורים בטריו הודעה על תשלום פיצויים – טופס 161 טופס הנחיות לפוליסה בעת סיום יחסי עובד מעביד
הורד קובץ מצורף (139 Kb)

15-04-2011 - עדכון טריו אפריל 2011

הנדון: עדכון משכרת אפריל 2011 בחודש אפריל ישנם שינויים חשובים בדיני עבודה, ביטוח לאומי ומס הכנסה. עיקרי השינויים הם : עדכון שכר מינימום, עדכון טבלאות הביטוח הלאומי, עדכון (שינוי) חוק מחלה, עדכון רשימת עובדים זרים עובדי אמנה, ואישור תקנות עבודה במשמרות.
הורד קובץ מצורף (153 Kb)

15-03-2011 - עדכון מרץ 2011 וטופסי 126

טפסי 106 מאושרים. טפסי 126 ו-856 מאושרים להפקה בגרסת טריו 5.14 ומעלה. דיווח 126 ו-856 נעשה בצורה מקוונת.
הורד קובץ מצורף (267 Kb)

19-01-2011 - מסמך עדכון ינואר 2011

עדכון טריו גרסה 5.00 לשנת 2011 שינויים בטבלאות ניכויים לשנת 2011
הורד קובץ מצורף (225 Kb)

24-06-2010 - עדכון יוני 2010

עדכון הבראה לשנת 2010 מחיר יום הבראה במגזר הפרטי יעמוד על סך של 351 ₪ ליום הבראה. מחיר יום הבראה במגזר הציבורי – 395 ₪ ליום. ביטול גביית מס בריאות מדמי ההבראה שלא שולמו בשנת 2009 טופס 856 מאושר להפקה בגירסת טריו- 4.22 ומעלה טופס 652 לביטוח לאומי החל משנת 2010 חל שינוי בקובץ הדיווח לביטוח לאומי ובהוראות הדיווח למבוטחים המסווגים כשכירים ע"פ צו הביטוח הלאומי: מרצים , אמנים.
הורד קובץ מצורף (229 Kb)

30-03-2010 - עדכון מרץ 2010 וטופסי 126

עדכון משכרת מרץ 2010 טופס 126 ו106 לשנת 2009 1-חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי הוראת שעה תיקון מס'2: בתאריך 17/3/2010 אושר החוק האמור. תושבי הישובים הנקובים ברשימה שבתיקון יקבלו הנחה בשיעור של 20% עד לתקרה של 222,480 ש"ח מיום 01/1/2010 ועד 31/12/2010. 2-טופס126 מאושר להפקה בגירסת טריו- 4.10 ומעלה לחברות המדווחות למס הכנסה על בסיס חודשי. עדכון לדיווח לחברות המדווחות על בסיס דו חודשי ישלח בהקדם. ניתן לדווח טופס 126 עד 30 לאפריל 2010 . טפסי 106 מאושרים. טופס 126 לשנת המס 2009 יתבצע בצורה מקוונת(דרך האינטרנט) בלבד.
הורד קובץ מצורף (131 Kb)

24-01-2010 - עדכון משכרת ינואר 2010

במשכורת חודש ינואר 2010 יש שינויים במס הכנסה וביטוח לאומי. השינויים כוללים עדכוני טבלאות מיסים ושינויי חוק. במס הכנסה חל שינוי בזקיפת שווי לינארי, ובהיטל עובדים זרים. בביטוח לאומי חלו שינויים לגבי עובדים זרים ממדינות החתומות עח אמנה סוציאלית עם ישראל. כמו כן על המעסיק המשני חלה חובת יצירת אישור תאום דמי ביטוח על הכנסה מתחת לתקרה מופחתת.
הורד קובץ מצורף (331 Kb)

21-12-2009 - מכתב עדכון דצמבר 2009

תיקון סעיפים 45 ו- 47 לפקודה בעדכון זה שולבו השינויים בטבלת הניכויים בתקרת רובד שני לס 45 ו- ס 47 – (סעיף 45 א ו- ס 47 א ) השינוי עבר בכנסת בקריאה ראשונה ואמור להיות מאושר בשבוע הבא . התחולה היא מינואר 2009!!!! לידיעתכם, יתכן ויגיעו שינויים נוספים לאחר פרסום החוק בקריאה שניה ושלישית. אנא תתעדכנו באתר עוקץ באם פורסמו שינויים לאחר עדכון זה !!!!!!!!!!
הורד קובץ מצורף (122 Kb)

22-11-2009 - עדכון נובמבר 2009

הנדון: משכרת חודש נובמבר 2009 במשכורת חודש נובמבר 2009 - אין שינויים בטבלת הניכויים קרן סיוע כלכלי לעסקים במצוקה. ע"פי החלטת שר האוצר, נדחה התשלום בגין "שווי מחצית יום חופשה" למשכורת דצמבר 2009 - בעת תשלום דמי ביטוח לאומי עבור חודש זה.
הורד קובץ מצורף (160 Kb)

29-10-2009 - מכתב עדכון אוקטובר 2009

במשכורת חודש אוקטובר אין שינויים בטבלאות הניכויים.
הורד קובץ מצורף (236 Kb)

00-00-0000 - חדש

מכתב עדכון ינואר 2020
הורד קובץ מצורף (1097 Kb)

מערכת נוכחות - אדם 4

15-03-2016 - עדכון שעון קיץ 2016

לקוח/ה נכבד/ה !
 
הנדון: עדכון שעון קיץ 2016
 
בשעה 02:00 בלילה שבין יום חמישי ה-24 למרץ לבין יום שישי ה-25 במרץ 2016,  עוברת מדינת ישראל לשעון קיץ ומחוגי השעון יוזזו שעה אחת קדימה, לשעה 03:00.
 
יש לבצע שינוי שעה בתוכנת התקשורת במחשב. לאלה מביניכם שיעשו תיקון זה באיחור - יש לתקן את השעה בשעון ואחר כך להיכנס לקליטה ידנית ולתקן לכל העובדים שעבדו - בשעה אחת קדימה. לחלופין (לעובדים 5 ימים בשבוע) ניתן לתקן את השעה ביום חמישי בערב (בסוף יום העבודה) בכדי לצמצם את כמות התיקונים הידניים.
 
נא ודאו והזינו שעה ותאריך נכונים ומדויקים.
הורד קובץ מצורף (377 Kb)

18-10-2015 - עדכון שעון חורף 2015

בשעה 02:00 בלילה שבין יום שבת ה-24 אוקטובר לבין יום ראשון, ה-25 לאוקטובר 2015, עוברת מדינת ישראל לשעון חורף ומחוגי השעון יוזזו שעה אחת אחורה, לשעה 01:00.
יש לבצע שינוי שעה בתוכנת התקשורת במחשב, שאליו מחובר השעון. 
נא ודאו והזינו שעה ותאריך נכונים ומדויקים.
חברת עוקץ מערכות מאחלת לכם  חורף חם ובריא
הורד קובץ מצורף (303 Kb)

20-10-2014 - עדכון שעון חורף 2014

עדכון שעון חורף 2014 בשעה 02:00 בלילה שבין יום שבת ה-25 אוקטובר לבין יום ראשון, ה-26 לאוקטובר 2014, עוברת מדינת ישראל לשעון חורף ומחוגי השעון יוזזו שעה אחת אחורה, לשעה 01:00. יש לבצע שינוי שעה בתוכנת התקשורת במחשב, שאליו מחובר השעון. נא ודאו והזינו שעה ותאריך נכונים ומדויקים.
הורד קובץ מצורף (306 Kb)

17-03-2014 - עדכון שעון קיץ 2014

לקוח/ה נכבד/ה ! הנדון: עדכון שעון קיץ 2014 בשעה 02:00 בלילה שבין יום חמישי ה-27 למרץ לבין יום שישי ה-28 במרץ 2014, עוברת מדינת ישראל לשעון קיץ ומחוגי השעון יוזזו שעה אחת קדימה, לשעה 03:00. יש לבצע שינוי שעה בתוכנת התקשורת במחשב. לאלה מביניכם שיעשו תיקון זה באיחור - יש לתקן את השעה בשעון ואחר כך להיכנס לקליטה ידנית ולתקן לכל העובדים שעבדו - בשעה אחת קדימה. לחלופין (לעובדים 5 ימים בשבוע) ניתן לתקן את השעה ביום חמישי בערב (בסוף יום העבודה) בכדי לצמצם את כמות התיקונים הידניים. נא ודאו והזינו שעה ותאריך נכונים ומדויקים. חברת עוקץ מאחלת לכם חג שמח ומועדים לשמחה !
הורד קובץ מצורף (399 Kb)

13-09-2012 - עדכון שעון חורף 2012

בשעה 02:00 בלילה שבין יום שבת ה-22 לספטמבר לבין יום ראשון, ה-23 לספטמבר 2012, עוברת מדינת ישראל לשעון חורף ומחוגי השעון יוזזו שעה אחת אחורה, לשעה 01:00.
הורד קובץ מצורף (199 Kb)