שירות לקוחות

073-2295511
עוקץ סניף ראשי
073-2295522
סניף ירושלים
03-9224912
פקסנא להכניס קוד ביטחון