`

תוכנת נוכחות

תוכנת נוכחות>>

מודול התראות במערכת נוכחות עובדים

 התראות למניעת טעויות:

כללי

חוק שעות עבודה ומנוחה מגן על העסקת עובדים ומגדיר יחסי עובד-מעסיק. מעסיק אינו יכול להעסיק עובד על פי ראות עיניו או ע"פ הסכם הכופה שעות עבודה ללא תנאים. 

סקר שערכה חברת עוקץ מערכות, העלה כי המצב במפעלים תעשייתיים ובמשרדים פרטיים מאוד עגום, חלק גדול מהעובדים מועסקים כמעט בתנאי עבדות: שעות עבודה "מטורפות", מה שנקרא "עד צאת הנשמה". אולם בחלק לא קטן מהמקרים מסתבר, שחוסר ידיעה, או תום לב של מעסיקים, העונים לעיתים למצוקת עובדים שדורשים שעות עבודה נוספות תמורת משכורת גבוהה יותר, בעוכריהם.

ביקורות של פקחי התמ"ת אוששו את הסקר, מעסיקים רבים נקנסים במאות אלפי שקלים בשנים האחרונות, כמעט ללא יכולת ערעור (האופציה אומנם קיימת, אך לכאורה הדוחות או העדויות כבר בידי הפקחים). מה שנותר לעשות הוא רק לתקן את העוולות ולבקש "חנינה" בעקבות בדיקה חוזרת.

יחד עם זאת המעסיק חשוף גם לתביעות מצד עובדים שפרשו או פוטרו.

המודול בא להתריע מפני חריגה של שעות עבודה מעבר למכסת שעות נוספות בהסכם או בחוק. בכל משמרת התוכנה בוחנת את שעות העבודה ובמידה וקיימת חריגה, המערכת שולחת הודעת מייל למנהל המוגדר. כך גורמים למנהלים להיות ערים לבעיות חוק.

התראות

דוגמא להתראות המוגדרות בתוכנה אדם 4

החוק הרלוונטי

מהות ההתראה

היתרים כללים להעסקה בשעות נוספות

חריגה מ-12 שעות עבודה (בתשלום) ביום עבודה אחד

היתר כללי להעסקה בשעות נוספות
במפעלים שבהם עובדים 5 ימים בשבוע

חריגה מ-15 שעות נוספות בשבוע
לעובד המועסק בשבוע עבודה בן 5 ימי עבודה

היתר כללי להעסקת שעות נוספות לכל העובדים

חריגה מ-12 שעות נוספות בשבוע
לעובד המועסק בשבוע עבודה בן 6 ימי עבודה 

סעיף 26 ב (ב) לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 

חריגה מ-60 שעות נוספות בחודש עבודה קלנדארי 

סעיף 21 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 

העדר הפסקה של 8 שעות לפחות, בין 2 ימי עבודה עוקבים 

סעיף לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
ומצבת ההיתרים שהוצאו על פיו

העסקה במנוחה שבועית ללא מתן יום מנוחה חלופי
באחד מימי החול בשבוע הקודם או בשבוע העוקב

תנאי ההיתר הכללי להעסקה בימי מנוחה שבועית

העסקה במהלך 4 ימי מנוחה שבועית רצופים

סעיף 8 לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951

אי-מתן שבוע חופשה רצוף במהלך שנת עבודה

סעיף 22 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951

 חריגה מ-7 ימי עבודת לילה לכל היותר, בכל 3 שבועות רצופים


יתרונות
  • התראה מפני חריגה של שעות עבודה מעבר להסכם או לחוק.
  • הגנה על מעסיק מפני ביקורת התמ"ת ותביעות עובדים
לקבלת הצעת מחיר למודול התראות:
073-2295555


בחר קטגוריה

לקבלת הצעת מחיר:
שם:
ח.פ\ת.ז:
חברה:
טלפון:
דוא"ל:
הערות:
מעוניין לקבל עדכונים
אשמח לקבל הצעת מחיר
שם:
חברה:
טלפון:
דוא"ל: