הוראות קבע

 

הוראת קבע בנקאית הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי
חשבונך יחוייב ב 1/12 מדמי השירות השנתי בכל תחילת
חודש, במקום תשלום מראש של כל דמי השירות.
חיוב של 1/12 מדמי השירות השנתי יועבר לחברת האשראי
בכל תחילת חודש (במקום תשלום מראש של כל דמי השרות השנתי),
וחיוב החשבון בבנק, יתבצע בהתאם למועד החיוב של חברת האשראי.
ייחסך ממך זמן יקר של טיפול בתשלום דמי השירות, מידי שנה.    ייחסך ממך זמן יקר של טיפול בתשלום דמי השירות, מדי שנה.
ניתן לבטל את הוראת הקבע בכל עת. ניתן לבטל את הוראת הקבע בכל עת.
אין צורך בתזכורות, כל זמן שהוראת הקבע משולמת,
יינתן שירות ועדכונים.
אין צוך בתזכורות, כל זמן שהוראת הקבע משולמת, יינתן שירות ועדכונים.
הופסקה הוראת הקבע, או הוחזרה ע"י הבנק,
יופסק השירות והעדכונים, כולל טפסים שנתיים.
הופסקה הוראת הקבע, או הוחזרה ע"י חברת האשראי,
יופסק השירות והעדכונים, כולל טפסים שנתיים.
חשבונית מס/קבלה תשלח בדואר אלקטרוני, מייד לאחר חיוב
החשבון בהוראת הקבע הבנקאית.
חשבונית מס/קבלה תשלח בדואר אלקטרוני, מייד לאחר חיוב החשבון
בהוראת הקבע באמצעות כרטיס אשראי.
למילוי בקשת הצטרפות, לחץ כאן. למילוי בקשת הצטרפות, לחץ כאן.
הדפס את הטופס והחתם את סניף הבנק שלך.
את הספח החתום, פקסס למשרדי עוקץ :03-9224912
אישור על הצטרפותך להסדר הקבע, יישלח ע"י עוקץ,
לכתובתך. תשלום השירות יועבר לתשלום באמצעות הוראת
קבע בבנק,רק לאחר קבלת הספח החתום ע"י הבנק במשרדי
החברה.
את הספח החתום, פקסס למשרדי עוקץ: 03-9224912
אישור על הצטרפותך להסדר הקבע, יישלח ע"י עוקץ לכתובתך.
השירות שתקבלו מאיתנו, ישולם בהוראת קבע בכרטיס האשראי.הרשאה לחיוב חשבון  
הוראת קבע לתשלום באמצעות כ.א.  


אשמח לקבל הצעת מחיר
שם:
חברה:
טלפון:
דוא"ל: