`

אביזרים

אביזרים משלימים

כרטיסי עובד עם לוגו

עוקץ מנפיקה כרטיסים מגנטיים עם לוגו החברה.

יש לספק קובץ גרפי של סמל החברה ומעצבי החברה יבצעו עבורך התאמה לכרטיס מגנטי.

יש לקחת בחשבון הנפקה מינימלית של 100 כרטיסים עם לוגו. אנו נדפיס את שמות העובדים ומספריהם ונשאיר עבורך כרטיסים להנפקה עתידית במידת הנדרש.

ניתן לשלב תמונת עובד.

יתרונות

לקבלת הצעת מחיר לכרטיסים עם לוגו
073-2295555

בחר קטגוריה

לקבלת הצעת מחיר:
שם:
ח.פ\ת.ז:
חברה:
טלפון:
דוא"ל:
הערות:
מעוניין לקבל עדכונים
אשמח לקבל הצעת מחיר
שם:
חברה:
טלפון:
דוא"ל: