`

חסימות בכבישים: זינוק דרמטי במספר המאחרים לעבודה