`

חשבי השכר טועים והעובדים במתכונת יומית נדפקים

וואלה