עדכונים בביטוח לאומי

 עדכונים בביטוח לאומי

מכללת די.בי.איי. בע"מ

בן-הרויה דוד, רואה חשבון

B.A.  מינהל עסקים

יועץ מס מוסמך

יום עיון לחשבי שכר עוקץ מערכות

20.3.18

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

מעסיק עיקרי ומעסיק משני

 • *"עיקרי" – מי שהצהיר בטופס 101 " משכורת חודש". 

 • *"משני" – מי שהצהיר בטופס 101 "משכורת נוספת". 

 • *אם יש יותר מ-2 מעסיקים העובד יבחר מי העיקרי. 

 • *כאשר אין צורך ב-101 לדוגמא: מבוטחים מכוח "צו סיווג מבוטחים", ימלא המבוטח בל/103 – המעביד ינהג בהתאם להצהרתו. לא מילא טופס יש לנכות מירבי. 

 • *כאשר שכיר מקבל "פנסיה מוקדמת" – הפנסיה "מעסיק משני". 

 • *עובד אצל 2 מעסיקים (כולל פנסיה מוקדמת ממקור אחד או יותר) כאשר ההכנסה מהעיקרי נמוכה מ-60% - מגיש למשני בל/644, המעסיק רשאי לערוך תיאום מינואר בכל שנה. 

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

טופס ב/ל 644

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

תיאום דמי ביטוח – חוזר מ – 3/11

 • *עפ"י חוק הב"ל: עובד או מקבל פנסיה מוקדמת המועסק אצל כמה מעסיקים או משלמי פנסיה , ינכה לו המעסיק המשני או משלם הפנסיה דמי ב"ל ומ"ב בשיעור המלא. 

 • *מי זכאי לתיאום דמי ביטוח? 

 • מקבל פנסיה מוקדמת שגם עובד כשכיר במקום עבודה אחד או יותר 

 • מקבל פנסיה מוקדמת משני מקומות או יותר 

 • עובד אצל שני מעסיקים או יותר 

 • התנאים: א. הכנסתם החודשית אצל המעסיק העיקרי או משלם 

                         הפנסיה העיקרי נמוכה מ-60% מהשמ"מ (5453 ₪)

                    ב. הכנסתם מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה

                        מהתקרה (43240 ₪)

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

החזר דמי ביטוח שנוכו ביתר

    החל מ-3/11 פורסם נוהל חדש להחזר דמי ביטוח באמצעות

    אתר האינטרנט של המל"ל וקבלתו ישירות לבנק

לשכיר או מקבל פנסיה שהכנסתו עד 60% מהשמ"מ

1. ההחזר מתבסס על נתוני 126 ולכן רק ההחזר יחושב רק לגבי עובדים או מקבלי פ"מ שהמעסיק דיווח טופס 126.

2. ניתן להזין עד 7 שנים רטרואקטיבית למעט שנה נוכחית.

3. החישוב יבוצע מיידית ויוצג בפני העובד. הודעה תישלח בדואר.

לשכיר או מקבל פנסיה שהכנסתו מעל ההכנסה המרבית

1. יש למלא טופס "בקשה להחזר דמי ביטוח" ולשלוח לגבייה מעסיקים באזור המגורים.

2. לצרף לנ"ל טופס 100 של התקופה הנדרשת.

3. לצרף המחאה מבוטלת או אשור בנק של המבקש.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

טופס בל/752

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

החזר דמי ביטוח כתוצאה מטעות מעסיק

 • כאשר מעסיק טעה בחישוב (לדוגמא: ניכה ממקבל קיצבת זקנה או נכות) עליו לפנות לקבל החזר את חלק העובד והמעביד. 

 • את החישוב יש לערוך בטופס בל/659 לכל עובד בפירוט חודשי. 

 • יש לבדוק במקביל את ההיבט הביטוחי. 

 • המעסיק יחזיר לעובד לאחר שקיבל מהמל"ל. 

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

טופס ב/ל 659

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

תקנה 11 (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) התשל"א-1971

 • *"11.(א) מבוטח שלא עבד מחמת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה או אבל במשפחה, ולא קיבל ממעבידו כל תשלום בעד התקופה שבה לא עבד מאחת הסיבות האמורות, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לתקופה שלא תעלה על שני חודשי עבודה בשנת מס אחת, ולאחר תום התקופה האמורה ישלם המבוטח דמי ביטוח בשיעורים ובמועדים כאמור בתקנת משנה (ב)" 

 • *סעיף 6 לתקנות: המעביד חייב להפריש חודשיים ראשונים בחל"ת – 6.57% משכר המינימום ואח"כ העובד.  

 • *סעיף 6 (ג) - למעביד קיימת הזכות לקזז משכרו לאחר החזרה מהחל"ת. 

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

קצבת זקנה-גיל מותנה לגברים

מתאריך

עד תאריך

גיל הפרישה

-

6/1939

65

7/1939

8/1939

65 ו-4 חודשים

9/1939

4/1940

65 ו-8 חודשים

5/1940

12/1940

66

1/1941

8/1941

66 ו-4 חודשים

9/1941

4/1942

66 ו-8 חודשים

5/1942

ואילך

67

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

קצבת זקנה-גיל מותנה לנשים

מתאריך

עד תאריך

גיל הפרישה

-

6/1944

60

7/1944

8/1944

60 ו-4 חודשים

9/1944

4/1945

60 ו-8 חודשים

5/1945

12/1945

61

1/1946

8/1946

61 ו-4 חודשים

9/1946

4/1947

61 ו-8 חודשים

5/1947

ואילך

62

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

<number>

<number>

 

גיל הזכאות – ללא מבחן הכנסות לנשים

מתאריך

עד תאריך

גיל הזכאות

-

6/1939

65

7/1939

8/1939

65 ו-4 חודשים

9/1939

4/1940

65 ו-8 חודשים

5/1940

12/1940

66

1/1941

8/1941

66 ו-4 חודשים

9/1941

4/1942

66 ו-8 חודשים

5/1942

12/1944

67

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

גיל הזכאות – ללא מבחן הכנסות לנשים המשך

מתאריך

עד תאריך

גיל הזכאות

1/1945

8/1945

67 ו-4 חודשים

9/1945

4/1946

67 ו-8 חודשים

5/1946

12/1946

68

1/1947

8/1947

68 ו-4 חודשים

9/1947

4/1948

68 ו-8 חודשים

5/1948

12/1948

69

1/1949

8/1949

69 ו-4 חודשים

9/1949

4/1950

69 ו-8 חודשים

5/1950

ואילך

70

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

<number>

<number>

 

תקופת אכשרה לגבר

 • *מילא תקופת אכשרה – אחת מ-3 אופציות: 

 1. 60 חודשים בתוך 10 שנים האחרונות לפני הגיל המזכה.

 2. 144 חודשים שבהם היה מבוטח מגיל 18 או שחרור מהצבא.

 3. 60 חודשים לפחות , ובלבד שמספר החודשים שהיה מבוטח מיום עלייתו לישראל גדול ממספר החודשים שלא היה מבוטח.

 • *קיימת אופציה לתושב חוזר שלא עמד בתנאים הנ"ל לקבל קצבת זקנה מיוחדת עד שיצבור אחת מהתקופות הנ"ל. 

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

תקופת אכשרה לאשה-2 מסלולים

 • *מסלול 1 – עמידה באחד מ-2 התנאים: 

 1. 1.נשואה למבוטח בביטוח זקנה, ואינה שכירה/עצמאית. 

 2. 2.מקבלת קצבת שארים, תלויים בנפגעי עבודה ואינה שכירה/ עצמאית. 

 • *מסלול 2– עמידה באחד מ-6 התנאים הבאים: 

 1. 3.עובדת – בלי קשר למצבה המשפחתי. 

 2. 4.רווקה , גרושה – עובדת או לא עובדת. 

 3. 5.נשואה שבעלה אינו מבוטח בביטוח זקנה – עובדת או לא עובדת. 

 4. 6.אלמנה שאינה מקבלת קצבת שארים או תלויים מכוח פטירת בעלה – עובדת או לא עובדת. 

 5. 7.עגונה – נשואה, חלפו שנתיים להעלמות בעלה ולא קיבלה מזונות. עובדת או לא עובדת. 

 6. 8.נכה – מקבלת קצבת נכות, עובדת או לא עובדת. 

הערה: מה שקובע לעניין תקופת האכשרה זה מצב משפחתי ומצב תעסוקתי

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

תקופת אכשרה לאשה-2 מסלולים

 • *מסלול 1 – עמידה באחד מ-2 התנאים: 

 1. 9.60 חודשים בתוך 10 שנים שקדמו לגיל הזכאות המוחלט לקצבה. 

 2. 10.144 חודשים. 

 • *מסלול 2– עמידה באחד מ-3 התנאים הבאים: 

 1. 11.60 חודשים ב-10 השנים האחרונות שקדמו לגיל הזכאות לקצבה. 

 2. 12.144 חודשי ביטוח. 

 3. 13.60 חודשי ביטוח לפחות, ובלבד שחודשי הביטוח מיום העלייה לישראל גבוה ממספר החודשים שהאישה לא הייתה מבוטחת. 

הערה: מה שקובע לעניין תקופת האכשרה זה מצב משפחתי ומצב תעסוקתי

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

מבחן ההכנסות לגבר ולאישה

 • ללא תלויים    – 57%   מהשמ"מ = 5394₪. 

 • תלוי 1           - 76%   מהשמ"מ = 7193₪. 

 • כל תלוי נוסף – 7%     מהשמ"מ = 662₪ . 

"הכנסה" – מעבודה, עסק או משלח יד.

"הכנסה שלא מעבודה"- פי 3 מהנ"ל. (לדוגמא:16,182 ₪)

                          עם תלוי (21576 ₪), ילד עולה.

"הכנסות מעורבות" – עד 5394₪ מעבודה ועד השלמה לפי 3 מהכנסה פסיבית.

 • *לא לוקחים בחשבון : הכנסה מקצבה בארץ או בחו"ל, הפרשי הצמדה על מלוות או פיקדונות הפטורים ממס. 

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

אחרי המבחנים – כמה מקבלים?

מצב הזכאי

אחוז מהסכום הבסיסי

סך בש"ח

יחיד

17

1535

יחיד+תלוי/ה

17+8.5=25.5

2307

יחיד+תלוי/ה+ילד 1

17+8.5+5.4=30.9

2793

תוספת ותק (שקף הבא)

2% מעל 8שנים עד 50%

3460

תוספת דחיית קצבה (שקף הבא)

5% על הכל לכל שנה

3968

תוספת לבן/בת 80-יחיד

17.7+1=18.7

1617

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

תוספת ותק

  תוספת 2% לשנה לקצבת הזקנה הבסיסית למי שהיה מבוטח

  מעל 8 שנות ביטוח. מכסימום תוספת 50% מהקצבה.

  מ – 1/19 יורד ל-4 שנים הפחתה ומ – 1/20 – אין הפחתה.

 

   דוגמא: אדם עבד 34 שנה מיום שחרורו מהצבא ועד גיל הפרישה. מגיע לו : 26*2=52% מוגבל ל-50%.

   נניח יחיד +תלוי – מקבל בבסיס 2301=25.5%

   החישוב : 25.5%*1.5=38.25%*9029 =3463₪

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

קצבת זקנה יחסית

 • *במידה ולא עמדת במבחן ההכנסות קיימת אופציה לקבל קצבת זקנה יחסית לפי הדוגמא הבאה: 

   אדם משתכר 6278₪ ממשכורת בלבד.

   נניח זכאות ליחיד – בת הזוג אינה עומדת במבחן ההכנסות.

  הפתרון: מגיע לו 1531 ₪ (זכאות ליחיד שעמד במבחן)

                 ניכוי    (600) ₪  6278-5278=1000*60%

                        יקבל     931

 • *יכול להגיע עד 10% מהקצבה או לדחותה.  

    (עד הכנסה של 7690 ₪)

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

הגדרת בת זוג תלויה

שלושה תנאים מצטברים:

1. ילדה לך ילד או אשתך שנה אחת לפחות.

2. בת 45 ומעלה או יש עימה ילד שלך.

3. הכנסה החודשית אינה עולה על 5394 ₪ או שאם היא בין הגילאים 65-67 ואינה זכאית בעצמה לפי הטבלה לעיל:

תאריך לידה בת זוג

עד תאריך לידה

הגיל שההכנסות לא נלקחות בחשבון

-

6/1939

65

7/1939

8/1939

65 ו-4 חודשים

9/1939

4/1940

65 ו-8 חודשים

5/1940

12/1940

66

1/1941

8/1941

66 ו-4 חודשים

9/1941

4/1942

66 ו-8 חודשים

5/1942

ואילך

67

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

דוגמא כוללת

 • *גבר הגיע לגיל הפרישה אך בשל הכנסותיו דחה את קצבתו לגיל 70. 

 • *לגבר בת זוג בת 60 והכנסתה ממשכורת 4000 ₪ . 

 • *בנוסף לבני הזוג בן 19 משרת בצבא ובת בת 25. 

 • *הגבר עבד 35 שנה בחברת בזק כשכיר. 

 • *הכנסותיו החודשיות:ממשכורת 10000 ₪ מקצבה 5000 ₪ ושכ"ד 15000 ₪. 

 • *חשב את קצבת הזקנה המגיעה לו אם בכלל. 

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

פתרון

אחרי 70 אין מבחן הכנסות.

בסיסי   17.7%  

בת הזוג 8.9% (עונה להגדרה הכנסתה נמוכה)

ילד           7% ( עונה להגדרה משרת בצבא)      

סה"כ     33.6%

               50.4%  (  33.6%*1.5=50.4% תוספת ותק)

             57.96%  (50.4%*1.15=57.96% תוספת דחיית קצבה  5%*3)

סה"כ לתשלום: 8648*57.96%= 5012 ₪ בניכוי מס בריאות

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

ניכויים מתשלום הקצבה

 • * הקצבה פטורה ממס הכנסה ומדמי ביטוח לאומי. 

 • *ניכוי מס בריאות : 

   ליחיד – 196 ₪  לזוג – 283₪ .

   זכאות להשלמת הכנסה – 103₪

הערות: 1. לשכיר עם זכאות לקצבה אין לנכות מ"ב.

                  2. אם יש תוספת בת זוג והיא שכירה מנכים

               גם ממשכורתה.

                3.  אם אין תוספת כי היא מקבלת קצבה מנכים

               מבן הזוג דמי ביטוח לזוג.

                 4. לאשה נשואה לא מנכים ד"ב מקצבת הזקנה.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

גביית חובות ממעסיקים ( חברות) – חוזר 1471 19.7.17

 • *גביית דמי ביטוח מחבר בני אדם:  ( סעיף 367 (א) (א) 

1. חבר בני אדם שהתפרק או העביר נכסיו בלא תמורה או תמורה חלקית.

     ניתן להטיל עיקול על הנכסים שהועברו למרות שאינם רשומים ע"ש החברה החייבת – עד לגובה הנכסים שהועברו או עד התמורה החלקית.

2. העברת הפעילות לחברה שיש בה במישרין או בעקיפין אותם בעלי שליטה או קרוביהם בלא תמורה או תמורה חלקית.

    העברת החוב הנותר לחברה החדשה עד לשווי הנכסים/הפעילות     שהועברו, או מן ההפרש בין השווי לתמורה החלקית.

3. חבר בני אדם התפרק או הפסיק לפעול.

     יראו את הנכסים שהיו לחברה כאילו הועברו לבעלי השליטה ללא תמורה ואז ניתן לגבות מבעלי השליטה את שווי הנכסים.

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

גביית חובות ממעסיקים ( עצמאיים) – חוזר 1471 19.7.17

 • *גביית דמי ביטוח ממעסיק שאינו חברה או עובד עצמאי: ( 367 (א)(ב) 

 1. 1.העברת נכסים לקרוב או לחברה שהוא בעל שליטה ללא תמורה או תמורה חלקית ומבלי שנותרו אמצעים לסילוק החוב. 

       ניתן להעביר את החוב ממי שקיבל את הנכסים ( מהחברה ) עד 3 שנים

       מתום שנת המס נשוא החוב או העברת הנכסים לפי המאוחר.

 1. 2.פס"ד סופי וחלוט המרשיע מנהל שהוא בעל שליטה בשל אי העברת   

       הניכויים – ניתן לגבות ממנו באופן אישי את דמי הביטוח שניכה ולא

       העביר.

 1. 3.לחייב הזכות להשיג על החוב תוך 21 יום למל"ל. 

 2. 4.אם דחה המל"ל את ההשגה יש לחייב זכות לערער לבית הדין לעבודה תוך 30 יום מיום ההחלטה. 

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

ההתייחסות להבראה וביגוד המשולמים לעובד מספר פעמים בשנה

 • *מתוך חוזר מינהל הגימלאות פורסם 19.3.17 : 

 • *מהו בסיס ההכנסה של שכיר אשר תבע גימלה ואשר מקבל דמי הבראה ו/או ביגוד שלא בתשלום חד פעמי שנתי או בתשלום חודשי קבוע?? ...מדובר בתשלום קבוע המחושב על בסיס שנתי וזאת גם אם המעסיק בחר לשלמו מספר פעמים בשנה. 

 • *" ...ככל שמדובר בתשלום קבוע בהפרשי זמן קבועים (רבעוני, דו-חודשי וכד') יש לראותו כחלק מתשלום שנתי ולחלקו באופן שווה על פני תקופת התשלום אליו הוא מתייחס." 

 • *" במקרים בהם החלוקה לא שווה כך שתיתן תוצאה שונה בין חודשי השנה, יש לבחון המקרה לגופו. מקרים אלה יועברו לבדיקת תחום הביטוח והגביה בסניף" 

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

תיקון 198-תקופת אכשרה לדמי אבטלה 1.12.17

 • *תנאי לזכאות לדמי אבטלה הוא תקופת אכשרה של 12 מתוך 18 חודשים מהתאריך הקובע שהוא ה-1 בחודש בו התייצב לראשונה מחוסר העבודה בשרות התעסוקה. 

 • *התיקון בסעיף 162 מאפשר למובטל לחפש עבודה במשך 3 חודשים ללא רישום בשירות התעסוקה ומבלי לפגוע בזכאותו לדמי אבטלה. 

 • *3 החודשים תאריך את תקופת ההתייחסות של 18 החודשים לצבירת תקופת האכשרה, ובכך תנטרל את תקופת חיפוש העבודה. 

 • *אם חלפו 3 חודשים ויותר מיום הפסקת העבודה להתייצבות הראשונה בשירות התעסוקה התיקון לא מתקיים, ולא ניתן להאריך את תקופת ההתייחסות לצבירת אכשרה בגין עילה זו. 

 • *המשמעות: אם למובטל חסרים  עד 3 חודשים לתקופת האכשרה יוכל להשלימם בעבודה אחרת וזה ייספר לתביעה עתידית. 

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 

פס"ד יהודית פישר נ' המל"ל 2.18- דמי אבטלה

 • *ביה"ד נדרש לפסוק: האם פרישה של אשה מעל גיל 62 מזכה בדמי אבטלה ללא המתנה של 90 יום-מהווה פיטורין? 

 • *המבוטחת עו"ד במקצועה פרשה בגיל 65 ו-8 חודשים, הגישה תביעה לדמי אבטלה והתייצבה בשירות התעסוקה. 

 • *המל"ל קיבל את תביעתה אך ציין כי דמי האבטלה ישולמו לאחר 90 יום הואיל והפסיקה לעבוד מרצונה מבלי שהוכח שהייתה הצדקה לכך. 

 • *ביה"ד קבע שאכן המבוטחת פרשה לאחר גיל הפרישה והיא זכאית לפיצויי פיטורין, אך אין להקיש מכך על זכאות לדמי אבטלה מהיום הראשון. התובעת לא הייתה מחויבת לסיים את עבודתה לפני גיל 67 והיא לא הצביעה על נסיבות המחייבות הפסקת העבודה. עצם התייצבותה בשירות התעסוקה מעיד על רצונה להמשיך לעבוד ואין הפרישה קשורה ליציאה לגימלאות. 

 • *עפ"י תקנות אבטלה קיימות 2 סיבות של התפטרות המזכות דמי אבטלה מיידית: מצב בריאות של העובד או בן הזוג והרעה מוחשית (מהותיות) 

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il

 


תודה על ההקשבה!!!

הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו"ח www.aroyacpa.co.il