הרצאות בנושא  

הדרכה לתלמידי קורס חשבי שכר באינטרנט : תוכנת השכר טריו. משכורת לעובד

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הדרכה לתלמידי קורס חשבי שכר באינטרנט

תוכנת השכר טריו. משכורת לעובד

חישוב משכורת לעובד

לאחר שהגדרנו את כל ההגדרות בתפריט חברה

ובתפריט של פרטי העובד

ניתן להכנס ולעשות לעובד משכורת.

נכנס למעלה לתפריט עובד – משכורת

נבחר את העובד

נזין למעלה את סוג המשרה המתאים , ימי עבודה , שעות עבודה.

בתשלומים נבחר את רכיבי השכר המתאימים

ונזין את השכר הרצוי.

שעות נוספות – נכנס ללשונית שעות נוספות

נבחר את רכיבי השכר המתאימים לתחשיב שעות נוספות.

לאחר סיום כל ההגדרות הרצויות

נחשב את השכר במחשבון

נראה את פרוט המיסים , פרוט התשלומים

ההכנסות הזקופות , קופות הגמל , ניכוי הרשות

כל המרכיבים שמרכיבים את שכרו של העובד.

למטה בצד שמאל נראה את הנטו לתשלום

נצא ונשמור את המשכורת של העובד.

העובד יסומן וי בטור עובד,  וי בטור חושב.