הרצאות בנושא  

עובד שהוקם בטעות : הדרכה

חזור לרשימת הרצאות בנושא

עובד שהוקם בטעות

הדרכה

לעיתים קורה שהקמנו עובד במערכת השכר

ומסיבה כלשהי הוא אינו עובד ואין צורך שיהיה קיים במערכת

כדי לבטל אותו ,נבצע בתוכנת השכר של עוקץ את הפעולות הבאות:

 

נכנס לפרטים האישיים של העובד

 

בשדה שם משפחה ושם פרטי נרשום מלל כגון- מבוטל/מיותר

או משהו דומה.

 

בשדה תז נזין מספר פיקטיבי כלשהו לדוגמא 999999998

 

בלשונית עבודה בשדה תאריך סיום עבודה נזין את הרצוי ונשמור.

 

במשכורת בשדה סוג משרה נבחר את האופציה לא עובד

 

ובסטטוס דווח קופג נבחר העדר שכר נצא ונשמור

 

העובד יסומן כלא פעיל

וישאר ברשימה עד סוף שנת המס

אך לא יכלל בכל דוחות שיופקו. בשנת המס הבאה העובד יעלם מהרשימה