הרצאות בנושא  

תאונות עבודה : הדרכה

חזור לרשימת הרצאות בנושא

תאונות עבודה

הדרכה

תאונת עבודה

כאשר עובד נמצא בחודש מלא של תאונת עבודה

ומקבל תשלום דמי פגיעה מביטוח לאומי

המעסיק אינו רשאי לשלם לעובד שכר

ולכן נגדיר אותו באופן הבא

במשכורת בשדה סוג משרה נבחר את האופציה

לא עובד

בשדה סטטוס  דווח קופג נבחר  את האופציה

העדר שכר.

תשלומים כגון הבראה שווים וקופות גמל

ישולמו לעובד רטרואקטיבית רק כאשר יחזור לעבודה סדירה.