הרצאות בנושא  

הדרכה לתלמידי קורס חשבי שכר באינטרנט : תוכנת השכר טריו - הקמת רכיבי שכר שונים

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הדרכה לתלמידי קורס חשבי שכר באינטרנט

תוכנת השכר טריו - הקמת רכיבי שכר שונים

הקמת רכיבי שכר שונים בתוכנת השכר טריו

רכיב שכר בתשלומים

תפריט חברה -רכיבי שכר

נרד לשורה חדשה פנויה

נרשום את שם הרכיב , נצא ונשמור

רכיב שעות נוספות

תפריט חברה – שעות נוספות

נרד לשורה חדשה פנויה

נרשום את שם הרכיב

ובטור אחוז את האחוז המתאים.

נצא ונשמור

שווי/הכנסה זקופה

תפריט חברה-הכנסה זקופה

נרד לשורה חדשה פנויה

נרשום את שם השווי

בטור סוג נלחץ ונבחר את המתאים.

ניכוי רשות

תפריט חברה-ניכוי רשות

נרד לשורה חדשה פנויה

נרשום את שם הניכוי

בטור סוג ניכוי נבחר את האופציה רגיל.

נצא ונשמור.