הרצאות בנושא  

הגדרות הדיווח בממשק אחיד : הדרכה על תוכנת השכר טריו

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הגדרות הדיווח בממשק אחיד

הדרכה על תוכנת השכר טריו