הרצאות בנושא  

החזרת עובד שעבד בעבר : הדרכה

חזור לרשימת הרצאות בנושא

החזרת עובד שעבד בעבר

הדרכה

כאשר יש לנו עובד שעבד בעבר בארגון

עזב וחזר

נחזירו במערכת השכר של עוקץ , לפעילות שוטפת בצורה הבאה:

בתפריט עזרה-שרות- רשימות

רשימת עובדים מלאה

נכנס אל הפרטים של העובד

בלשונית עבודה

בצד שמאל של המסך

נעתיק את כל תאריכי תחילה/ותק/פיצוים וסיום, הרשומים

כרגע בצד ימין של המסך.

לאחר מכן בשורה חדשה

נזין את תאריכי תחילת העבודה החדשים . כמובן נעדכן גם את שדה תאריך ותק ותאריך פיצוים.

נצא ונשמור

העובד יעבור לרשימה השוטפת

וניתן כעת לעדכן עבורו את פרטי ה 101

וכמובן לחשב לו משכורת.