הרצאות בנושא  

הגדרת חייל בשרות סדיר : הדרכה על תוכנת השכר טריו

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הגדרת חייל בשרות סדיר

הדרכה על תוכנת השכר טריו

כאשר יש לנו עובד שהוא חייל בשרות

נגדירו במערכת בצורה הבאה:

ב'פרטים אישים' לשונית עבודה, שדה תאריך גיוס,  נזין את התאריך בו העובד התגייס.

בשדה תאריך שחרור מצה"ל נזין תאריך שחרור עתידי צפוי.

פרטים אלו יסמנו למערכת שהעובד הוא חייל בשרות סדיר ולכן לא יחושבו עבורו דמי בריאות.