הרצאות בנושא  

הגדרת הקובץ האחיד בתוכנת השכר טריו : מתוך יום עיון עוקץ מערכות - 13/12/17

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הגדרת הקובץ האחיד בתוכנת השכר טריו

מתוך יום עיון עוקץ מערכות - 13/12/17