הרצאות בנושא  

הגדרת עובד זר : הדרכה על תוכנת השכר טריו

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הגדרת עובד זר

הדרכה על תוכנת השכר טריו

עובד זר נגדיר במערכת בצורה הבאה:

בפרטים האישים נזין שם משפחה ושם פרטי באנגלית

בשדה תעודת זהות נזין את מספר הדרכון ספרות בלבד, ובסה"כ הכל 9 ספרות.

בלשונית מעמד ב"ל

בשדה סוג נבחר את האפשרות תושב חוץ

בצד שמאל נמלא את כל הפרטים הנדרשים על העובד

ובצד ימין, בשדה היטל זרים, נבחר את הענף המתאים.

במשכורת של העובד המיסוי יחושב בהתאם להנחיית הרשויות לאותה שנת מס לעניין נקודות זיכוי וענף העסקה אליו העובד משויך