הרצאות בנושא  

הדרכה לתלמידי קורס חשבי שכר באינטרנט : תוכנת שכר טריו - הקמת עובד חדש

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הדרכה לתלמידי קורס חשבי שכר באינטרנט

תוכנת שכר טריו - הקמת עובד חדש

שכר-הקמת עובד חדש

להקמת עובד חדש נכנס לתפריט עובד-חדש

או לחליפין נלחץ על האייקון הראשון מצד שמאל

בלשונית הראשונה מצב משפחתי נמלא את כל פרטי העובד לפי הרשום בתעודת הזהות שלו

בלשונית כתובת נזין את פרטי המגורים

בשדה ישוב נבחר את המתאים מתוך הרשימה

בלשונית עבודה נזין את תאריכי תחילת העבודה

ותק ופיצוים

נשייך את העובד למחלקה המתאימה

ובהגדרות העדרות נשייך את העובד להסכמי זכאות מתאימים

בלשונית מוסדות נמלא  את פרטי הבנק של העובד

ואת שדה שיוך לקופת חולים

בלשונית מעמד ב"ל

שדות רלוונטיים עבור הגדרות מיוחדות לביטוח לאומי כגון

קצבת זקנה, נכות, עובד זר וכ"ד.

בלשונית לימודים 

נמצאות ההגדרות המתאימות לרישום לימודי תעודה ותואר

בלשונית נקודות זיכוי

בצד שמאל נקבל פירוט של תחשיב נקודות הזיכוי

לפי כל הפרטים שהגדרנו בכל הלשוניות שקדמו

ובצד ימין יופיע פירוט כמה נקודות זיכוי מחושבות בכל חודש

לאחר השלמת מילוי הפרטים הרלוונטים , נצא ונשמור