הרצאות בנושא  

הנחיות אישור פריסה לביטוח לאומי כשרכיב הבראה/מענק/בונוס מחולק לכמה חודשים בודדים : הדרכה על תוכנת השכר טריו

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הנחיות אישור פריסה לביטוח לאומי כשרכיב הבראה/מענק/בונוס מחולק לכמה חודשים בודדים

הדרכה על תוכנת השכר טריו

לפי חוקי ביטוח לאומי

כאשר משלמים בונוסים או מענקים בחלוקה לכמה חודשים עוקבים , בעת חישוב תתקבל ההודעה הבאה

יש לאשר את ההודעה ולאחר מכן לאשר את תהליך הפריסה.

בבלון הירוק יש לסמן וי על שדה

פריסה אף ששולם בחודש קודם.

פעולה זו מתאימה בכל תוכנות השכר של עוקץ