הרצאות בנושא  

תזכורות לחשב שכר : הדרכה על תוכנת השכר טריו

חזור לרשימת הרצאות בנושא

תזכורות לחשב שכר

הדרכה על תוכנת השכר טריו

במקום להשתמש בפתקים או להסתמך על הזכרון, כדאי להשתמש במערכת הודעות של עוקץ.

בחודש העבודה הנוכחי בו אנו נמצאים כעת, נכנס לתפריט עובד- הודעות

נבחר את העובד, נזין את התאריכים העתידיים שבהם נדרשת לנו תזכורת

נרשום את ההודעה הרצויה ונסמן וי על שדה תזכורת אישית.

בחודש השכר הרלוונטי, כשנכנס לחשב את השכר של העובד, תהבהב לשונית הודעות עם התזכורת ובכך תסייע לנו בעבודה השוטפת