הרצאות בנושא  

הודעה לכל העובדים בתלוש : הדרכה

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הודעה לכל העובדים בתלוש

הדרכה

הודעה לכל העובדים בתלוש

 בתלוש השכר ניתן לרשום לכל העובדים הודעה אחידה

לדוגמא

הודעות שונות לגבי השכר או הודעות כלליות יותר כמו חג שמח וכד

ניתן לבצע זאת בצורה קלה ופשוטה

נכנס לתפריט חברה

פרטי חברה

בתחתית המסך בשדה הערה לחברה

נזין את הנוסח הרצוי

נצא ונשמור

כשנפיק את התלושים הודעה זו תרשם לכל עובד בתחתית התלוש.

בחודשי השכר הבאים במידה וההודעה כבר אינה רלוונטית

ניתן למחוק אותה או לרשום נוסח רלוונטי אחר.