הרצאות בנושא  

קלט אורכי שווי מתנות : הדרכה

חזור לרשימת הרצאות בנושא

קלט אורכי שווי מתנות

הדרכה

במערכות השכר של עוקץ ניתן לשלם שווי מתנות לכל העובדים

בבת אחת בקלות ובמהירות

לשם כך נבצע את הפעולות הבאות

 

נכנס לתפריט עובד- הגדרת קלט אורכי- נלחץ על חדש

ניתן שם וכותרת

בלשונית אישים נתייג את הרצוי

בלשונית ה"ז

על השורה של שווי מתנות נתייג את ערך וגילום

נצא ונשמור

 

אח"כ נכנס לתפריט עובד- קלט אורכי- נבחר את הדוח שהקמנו.

נסמן במסך את האפשרויות הרצויות לנו , לדוגמא

כל העובדים כל המחלקות.

נקבל על המסך רשימה.

לעובד הראשון נזין את סכום שווי המתנות הרצוי.

כדי להעתיק ערך זה לכולם, נכנס לתפריט  

עריכה- העתק שדה -לכל השורות

  

בצורה זו, שווי המתנות, אותו סכוםבדיוק נרשם לכולם

עובדים עם סכום אחר ניתן כמובן לשנות רלוונטית וספציפית לכל אחד את הרצוי.

במידה ויש צורך גם בגילום , אזי בטור גילום נבחר את הרצוי

ניתן להעתיק ולשכפל זאת לכל העובדים דרך תפריט

 עריכה –העתק שדה- לכל השורות.

נצא ונשמור.

פעולה זו תשתול את הנתונים למשכורות  של העובדים ,

וניתן להמשיך בחישובי השכר כרגיל.