הרצאות בנושא  

הגדרת חייל משוחרר : הדרכה על תוכנת השכר טריו

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הגדרת חייל משוחרר

הדרכה על תוכנת השכר טריו

כאשר יש לנו עובד שהוא חייל משוחרר משרות סדיר, נגדירו במערכת בצורה הבאה:

ב'פרטים אישים' לשונית עבודה, שדה תאריך גיוס נזין את התאריך בו העובד התגייס.

בשדה תאריך שחרור מצה"ל נזין את תאריך השחרור שלו וכן את מספר חודשי השרות

תוספת נ"ז מתקבלת רק בחודש שלאחר השחרור וניתן לראות זאת בפרטים האישיים בלשונית נ"ז.