הרצאות בנושא  

חזרה מחופשת לידה : הדרכה

חזור לרשימת הרצאות בנושא

חזרה מחופשת לידה

הדרכה

בעת סיום תקופת חופשת הלידה כשהעובדת חוזרת לעבודה נגדיר זאת בתוכנת השכר של עוקץ בצורה הבאה

 

בפרטים האישיים לשונית מצב משפחתי נמלא את פרטי הילוד

בלשונית נקודות זיכוי , בצד ימין על השורה של חודש נוכחי  נבצע רטרו על נ"ז.

כלומר , נרשום רטרו מחודש 1 ונשמור.

 

במשכורת נחזיר בשדה סוג המשרה לאופציה הרלוונטית המתאימה.

כמובן נזין את שאר פרטי המשכורת.

 

בכל רכיבי השכר בתשלומים נלחץ על הבלון הירוק ונבטל את הסימון אינפורמטיבי והעלמה.

יש להגדיר זאת עבור כל רכיב בנפרד.

אם העובדת הביאה אישור דמי לידה של ב"ל נעשה תאום מס  באופן הבא

בשדה מס "מצטבר " נחזיר ל-מחודש 1

בשדה חישוב מה נבחר את האופציה תיאום מס

 

בלשונית מ"ה שתפתח

בצד ימין נזין את הנתונים מאישור דמי הלידה

ולאחר מכן נחשב את המשכורת.

להודעה בדבר תאום ב"ל , במקרה זה , נתעלם,

נמשיך ונשמור את המשכורת.

 

יש לזכור בחודש השכר הבא להשאיר את ההגדרה תיאום מס אך במשכורת נוספת לרשום אפס.

ניתן להעזר בסרטון תזכורות לחשב השכר כדי להכין לנו תזכורת אוטומטית לכך בתוכנה.

 

אם העובדת לא הביאה אישור דמי לידה מב"ל

בשדה מס "מצטבר"  מחודש- נשאיר את ההגדרה

מצטבר מחודש חזרה לעבודה.