הרצאות בנושא  

הנחיות אישור פריסה לביטוח לאומי בעת תשלום הבראה/בונוס/מענק וכ"ד : הדרכה על תוכנת השכר טריו

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הנחיות אישור פריסה לביטוח לאומי בעת תשלום הבראה/בונוס/מענק וכ"ד

הדרכה על תוכנת השכר טריו

לפי הנחיות ביטוח לאומי

כאשר מתבצעת פריסה , בעת החישוב

תתקבל ההודעה הבאה.

יש לקבל יעוץ מרו"ח ולאשר את הפריסה

באחת מהדרכים הבאות:

בלשונית בל

בשדה סכום שערוך פריסה

יוצג הסכום אותו המערכת חישבה לפי כללי ב"ל.

ניתן לאשר סכום זה על ידי סימון וי בשדה

אישור שערוך פריסה.

אם מעוניינים לפרוס אך ורק את סכום הרכיב הנפרס לדוגמא הבראה ולא לפי השערוך שהמערכת חישבה אזי

יש לסמן וי על השדה

השכר הנוסף הוא בדיוק התשלומים שסומנו לפריסה.

אם לפי ייעוץ מעוניינים לאשר פריסה לסכום אחר לגמרי

מאשר הסכום שהמערכת חישבה

אזי יש להזינו בשדה ערך פריסה

פעולה זו מתאימה לתפעול בכל תוכנות השכר של עוקץ