הרצאות בנושא  

הדרכה לתלמידי קורס חשבי שכר באינטרנט : תוכנת השכר טריו - הקמת חברה חדשה

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הדרכה לתלמידי קורס חשבי שכר באינטרנט

תוכנת השכר טריו - הקמת חברה חדשה

שכר-הקמת חברה חדשה

כדי להקים חברה חדשה במערכות השכר של עוקץ

נבצע את הפעולות הבאות

נפתח את התוכנה

בחלון הראשון נבחר את חודש העבודה הרצוי לתחילת פעילות החברה.

בדוגמא זו נבחר את ינואר 2019 ונלחץ אישור

בחלון הבא ברשימת החברות נלחץ על חדש

ניתן מספר ושם לחברה ונאשר.

כעת נכנס לתפריט חברה- פרטי חברה

ונמלא את הפרטים הבאים:

בלשונית הראשונה נתוני חברה נמלא את

מספרי תיק הניכוים של מס הכנסה וביטוח לאומי

מזהה פנקס ב"ל – לפי הרשום בפנקס נכון לשנת מס נוכחית,

תשלום 102 – נבחר את המתאים לפי הרשום בפנקס מס הכנסה של שנת מס זו

שם החותם ותפקידו

שדה חברת מעטים – נבחר את המתאים לפי הנחיות רו"ח של החברה

לשונית כתובת נמלא את כל הפרטים

 

לשונית הגדרת בנקים לחברה

נזין את פרטי הבנק של הארגון

לשונית הגדרות כלליות

בלשונית זו נמצאות הגדרות עזר נוספות להגדרת החברה

נמלא אותן בהתאם לצורך.