הרצאות בנושא  

הגדרת סיום עבודה לעובד שעזב : בתוכנת השכר טריו

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הגדרת סיום עבודה לעובד שעזב

בתוכנת השכר טריו

סיום עבודה לעובד שעוזב-שכר

כאשר עובד מסיים עבודתו בארגון

נעדכן את הפרטים שלו במערכת השכר בצורה הבאה

במשכורת , נבחר את העובד

בשדה סוג משרה נבחר את האופציה  "לא עובד" ,

בשדה סטטוס לדיווח ק"ג -  נבחר "עזיבת עבודה"

נלחץ על לחצן טאב במקלדת

ונעבור לשדה הבא

סיבת הפסקת עבודה , נבחר את הרצוי

בשדה תאריך הפסקת עבודה נזין את הרצוי

נצא עם מקש ESC ונשמור

תופיע שאלה האם לשנות תאריך סיום עבודה

ניתן לרשום בשדה זה את תאריך סיום העבודה

וללחוץ אישור ,או  ,ללחוץ ביטול

ואז לעבור לפרטים האישים של העובד ובלשונית עבודה

בשדה תאריך סיום עבודה לרשום את התאריך המתאים

לאחר הגדרות אלו

העובד יסומן כלא פעיל

וישאר ברשימה עד סוף שנת המס

אך לא יכלל בדוחות שיופקו. בשנת המס הבאה העובד יעלם מהרשימה