הרצאות בנושא  

החלפת הסכם זכאות לעובד : הדרכה על תוכנת השכר טריו

חזור לרשימת הרצאות בנושא

החלפת הסכם זכאות לעובד

הדרכה על תוכנת השכר טריו

כאשר רוצים להחליף לעובד הסכם זכאות וצבירה, למשל חופשה או מחלה החל מחודש שכר נוכחי, נבצע זאת במערכות השכר של עוקץ בצורה הבאה:

בתפריט עובד- העדרות- ניהול חודשי, נבחר את העובד

נכנס לדוגמא ללשונית חופשה, בתוך הטבלה על השורה של חודש העבודה הנוכחי, נציב את העכבר על טור הסכם, נלחץ ונבחר מהטבלה את ההסכם הרצוי.

במידת הצורך נכנס גם לטור סוג חישוב, נלחץ ונבחר את הרצוי

לאחר מכן נראה כבר בפועל את השינוי, נצא ונשמור את ההגדרות.