הרצאות בנושא  

סוג משרה הפרשים : הדרכה

חזור לרשימת הרצאות בנושא

סוג משרה הפרשים

הדרכה

סוג משרה הפרשים

במשכורת בשדה סוג משרה

האופציה "הפרשים"

מתאימה אך ורק למצב שבו 

התשלום לעובד שמסיים עבודתו בארגון ,

הינו רק עבור גמר חשבון.

בסוג משרה זה אין זיכוי במס- בגין נ"ז וגמל

ולכן המיסוי עשוי להיות גבוה יותר מאשר בחודש שכר רגיל.

במצב בו בנוסף לתשלום על שכר עבודה בפועל

(שכר יסוד, שנ וכד , )

משלמים לעובד שמסיים עבודתו בארגון , גם רכיבי גמר חשבון

כגון פיצוים פדיון חופשה וכדומה אזי

משתמשים באחד מסוגי משרה המתאימים למשרה פעילה.