הרצאות בנושא  

הדרכה לתלמידי קורס חשבי שכר באינטרנט : תוכנת השכר טריו - הקמת קופות גמל

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הדרכה לתלמידי קורס חשבי שכר באינטרנט

תוכנת השכר טריו - הקמת קופות גמל

הקמת קופות גמל בתוכנת השכר טריו

הגדרת הקופות תעשה לפי הרשום בתנאי הפוליסה

ותבוצע באופן הבא

תפריט חברה קופות גמל

נרד לשורה חדשה פנויה

שם הקופה- נזין את השם הרשום בפוליסה

סוג הקופה נלחץ ונבחר את המתאים מהטבלה

ערך עובד, הפרשת מעביד, מעביד פיצוים, אובדן כושר ושונות

בשדות אלו נזין את האחוזים המתאימים כפי שרשום בפוליסה.

לאחר סיום ההגדרות

נצא ונשמור.