הרצאות בנושא  

יציאה לחופשת לידה : הדרכה

חזור לרשימת הרצאות בנושא

יציאה לחופשת לידה

הדרכה

בתוכנת השכר של עוקץ נגדיר יציאה לחופשת לידה בצורה הבאה

 

בחודש השכר שבו יש גם עבודה וגם יציאה לחופשת לידה

נחשב משכורת כרגיל אך יחסית לימי / שעות העבודה.

 

בחודש מלא של שהיה בחופשת לידה

נבחר במשכורת סוג משרה חופשת לידה

 

קופות גמל נמשיך לחשב  כרגיל

שווים כמו רכב  וטלפון וכ"ד ניתן להמשיך לחשב וללא גילום.

שווים ללא ערך נמחוק .

 

רכיבי שכר כגון הבראה וכד ניתן לשלם אך ורק כשתהיה משכורת אמת לאחר חזרה לעבודה.

 

בלשונית ב"ל יש למלא את השדות למטה

סיבת הפסקת עבודה, ותאריך הפסקת עבודה

 

בפעולת החישוב המערכת תודיע על הגדרת תשלומים אינפורמטיביים, ותבצע זאת בעצמה באופן אוטומט.

המערכת תסמן לכל רכיב שכר , בבלון הירוק את הסימון אינפורמטיבי והעלמה.

 

 

בעת הפקת טופס 102

במידה ולעובדים הנמצאים בסוג משרה חופשת לידה , יש שווים בשכר (רכב,סלולארי,גמל וכ"ד ) אזי בטופס תופיע לשונית קוד 55 לדווח שכר העובדים

אם בשכר לא יהיו שווים אזי לא יופיעו בט102 כלל.