הרצאות בנושא  

תשלום דמי הבראה - בבת אחת לכל העובדים : בתוכנת שכר

חזור לרשימת הרצאות בנושא

תשלום דמי הבראה - בבת אחת לכל העובדים

בתוכנת שכר

במערכות השכר 'טריו' של עוקץ מערכות ניתן לשלם דמי הבראה לכל העובדים

בבת אחת בקלות ובמהירות. לשם כך נבצע את הפעולות הבאות:

ראשית יש לחשב משכורת לכל העובדים בחודש נוכחי, על מנת שיתרות ההבראה יהיו עדכניות לחודש זה.

לאחר מכן נכנס לתפריט, עובד –זכאות הבראה, בשדה זכאות הבראה נבחר את האופציה יתרת הבראה.

על מנת לחשב לכל עובד תשלום לפי היתרה שנצברה לזכותו, (בחירת האופציה ערך שנתי תשלם לעובד כמות ימי הבראה שנתיים לפי ותק אך ללא התייחסות ליתרה שנצברה לזכותו), בשדה מינימום חודשי הבראה נבחר את הרצוי: 

12 יציג לנו רק את העובדים שהשלימו 12 חודשי עבודה

1 יציג לנו את כל העובדים הפעילים החודש

לאחר לחיצה על אישור יתקבל מסך בו פרטי העובדים, תעריף הבראה וכמות.

לעובד הראשון ברשימה נרשום את הערך הרצוי הקבוע בחוק לתשלום דמי הבראה

נעתיק ערך זה לכל העובדים בטבלה דרך תפריט עריכה-העתק שדה- לכל השורות

טור כמות מוצג באופן אוטומטי בהתאם לאופציה שבחרנו

יציאה ב ESC ושמירה, תשתול את הנתונים לשכר של העובדים

המשכורות נפתחו ויש לחשב מחדש את השכר לכל עובד .

במידה ובשכר מתקבלות הודעות פריסה, יש לטפל בהן לפי ההדרכה בסרטונים העוסקים בכך.