הרצאות בנושא  

הודעה לעובד בדוח הנוכחות : הדרכה

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הודעה לעובד בדוח הנוכחות

הדרכה

נוכחות-הודעה לעובד בדוח הנוכחות

בתוכנת הנוכחות של עוקץ

ניתן לרשום לעובד הודעה אישית בדוח הנוכחות שלו באופן הבא:

בתפריט עובד-הודעות

נבחר את העובד

נזין את תאריכי חודש שכר נוכחי

נרשום את הנוסח הרצוי

ונסמן וי על שדה תלוש.

אפשרות זו מתאימה גם למצב בו

מעוניינים שההודעה תופיע בדוחות הנוכחות במשך כמה חודשים

וזאת ע"י כך שנזין את תאריכי חודשי השכר שעבורם ההודעה רלוונטית .