הרצאות בנושא  

הגדרת סיום העסקה : הדרכה על תוכנת הנוכחות

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הגדרת סיום העסקה

הדרכה על תוכנת הנוכחות

כאשר עובד מסיים עבודתו בארגון, נעדכן את הפרטים שלו במערכת הנוכחות בצורה הבאה:

בפרטים האישים, בשדה כרטיס, נמחק את המספר איתו היה מזוהה בשעון נוכחות.

בלשונית עבודה, בצד ימין בשדה תאריך סיום עבודה, נזין את התאריך הרלוונטי.

לאחר שנצא ונשמור העובד יסומן כלא פעיל וישאר ברשימה עד סוף שנת המס אך לא יכלל בדוחות שיופקו.