הרצאות בנושא  

הורדת הפסקה בחוזה 42 שעות שבועיות : תוכנת נוכחות אדם 4

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הורדת הפסקה בחוזה 42 שעות שבועיות

תוכנת נוכחות אדם 4

להגדרת הפסקה בחוזה המקוצר שקיבלתם יש לבצע את הדברים הבאים:

ליחצו על האייקון של הידיים הלוחצות וקבלו את רשימת החוזים הקיימים או לחליפין: תפריט חוזים- הגדרת חוזה

ביחרו את החוזה הנקרא: חוזה 42 ש"ש יום ה מקוצר

בצד שמאל למעלה יש להכנס ללשונית משמרות.

בצד ימין של המסך רשומות כל המשמרות הקיימות בחוזה, יש לטפל בכל המשמרות הרלוונטיות.

נתחיל במשמרת רגיל.  למטה, בטור  שנקרא סוג הפסקה נלחץ ונבחר אוטומט יחידה

בטור משך נקיש את משך ההפסקה רצוי

לדוגמא- חצי שעה נקיש 00:30

נמשיך כך לשאר המשמרות הרלוונטיות

בסיום נקיש ESC ונשמור.