הרצאות בנושא  

הקמת סוג היעדרות חדש : הדרכה

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הקמת סוג היעדרות חדש

הדרכה

נוכחות-הקמת סוג העדרות חדש

כאשר מעדכנים לעובדים שעות עבודה והעדרות בדוח החודשי

ויש צורך לעדכן העדרות כלשהי שאינה מופיעה ברשימה הקיימת, לדוגמא מחלת ילד , אזי

במערכת הנוכחות של עוקץ

נגדיר סוג העדרות חדש באופן הבא

תפריט חוזים-סוגי העדרות- חדש

נרד לשורה חדשה פנויה

בטור שם , נרשום את תאור ההעדרות

ובשדה תשלום נסמן וי

נצא ונשמור.

במידה וזו העדרות שאינה מאושרת ומשולמת

אזי בשדה תשלום נשאיר איקס.

כעת ניתן לבחור העדרות זו בדוחות של העובדים