הרצאות בנושא  

החזרת עובד שעזב : הדרכה על תוכנת הנוכחות

חזור לרשימת הרצאות בנושא

החזרת עובד שעזב

הדרכה על תוכנת הנוכחות

כאשר יש לנו עובד שעבד בעבר בארגון, עזב וחזר, נחזירו במערכת הנוכחות, לפעילות שוטפת בצורה הבאה:

בתפריט עזרה-שרות- רשימות, רשימת עובדים מלאה, נבחר את העובד בלשונית עבודה, בצד ימין בשורה חדשה נזין את תאריך תחילת העבודה החדש, נצא ונשמור.

העובד יעבור לרשימה השוטפת ויסומן כפעיל, ואז ניתן לעדכן עבורו את פרטי החוזה אליו משוייך.
מספר כרטיס איתו מזוהה בשעון וכמובן נוכל להפיק עליו דוחות.