הרצאות בנושא  

גיבויים : הדרכה

חזור לרשימת הרצאות בנושא

גיבויים

הדרכה

כאשר אנו מקבלים הודעה שלא נוצר גיבוי

או כאשר אנו רוצים לוודא היכן מקום הגיבוים של המערכת

או להחליף את המיקום

נכנס בתוכנה לתפריט

קובץ-גיבוי ושחזור-הגדרות- 

בשדה מחיצה לגיבוי יזום

יהיה רשום המיקום המנותב כרגע

ניתן כמובן להחליף את ההגדרה למיקום אחר שקיים במחשב

ואשר יש בו מספיק מקום.

לאחר מכן נכנס ליצירת גיבוי לתפריט

קובץ-גיבוי ושחזור- גיבוי חברה

המערכת תבצע את הגיבוי למיקום שהגדרנו.

כאשר המערכת תסיים

מומלץ להכנס דרך סייר הקבצים

ולוודא שהגיבוי אכן נוצר

לתשומת ליבכם

גיבוי חברה

מגבה את החברה  בה אתם נמצאים כעת

גיבוי כללי

מגבה את כלל החברות במערכת