הרצאות בנושא  

מחיקת חול המועד מטבלת החגים : הדרכה

חזור לרשימת הרצאות בנושא

מחיקת חול המועד מטבלת החגים

הדרכה

נוכחות-מחיקת חול המועד מטבלת החגים

במידה ובחול המועד העבודה בארגון מתנהלת

כרגיל ומחושבת כמו יום עבודה רגיל

ובהפקת דוח נוכחות מתקבלת הודעה

בדוח יש ימים ללא הסכם

ושעות העבודה בתאריכי חול המועד צבועים באדום

אזי ניתן למחוק את ההגדרה של חול המועד מטבלת החגים

נבצע זאת באופן הבא

נכנס לתפריט חוזים-חגים

נלחץ על בחירה

נרד לסוף הטבלה לחגי השנה הנוכחית

נציב את העכבר על השורה של חול המועד

נלחץ קליק ימני בעכבר

בחלון שיפתח נלחץ על "מחק שורה"

נאשר, נצא ונשמור.

כעת בהפקת דוח הנוכחות המערכת תחשב את שעות העבודה כמו יום רגיל.