הרצאות בנושא  

הודעה לכל העובדים בדוח הנוכחות : הדרכה

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הודעה לכל העובדים בדוח הנוכחות

הדרכה

נוכחות-הודעה לכל העובדים בדוח הנוכחות

בדוחות הנוכחות  ניתן לרשום לכל העובדים הודעה אחידה

לדוגמא

הודעות שונות לגבי השכר או הודעות כלליות יותר כמו חג שמח וכד

ניתן לבצע זאת בצורה קלה ופשוטה

נכנס לתפריט הגדרות – פרטי חברה

בתחתית המסך בשדה הערה לחברה

נזין את הנוסח הרצוי

נצא ונשמור

כשנפיק את הדוחות הנוכחות  הודעה זו תרשם לכל עובד בתחתית הדוח.

בחודשי השכר הבאים במידה וההודעה כבר אינה רלוונטית

ניתן למחוק אותה או לרשום נוסח רלוונטי אחר.