הרצאות בנושא  

קישור עובד לחוזה חדש ושמירת היסטוריה : תוכנת נוכחות אדם 4

חזור לרשימת הרצאות בנושא

קישור עובד לחוזה חדש ושמירת היסטוריה

תוכנת נוכחות אדם 4

לשיוך עובדים לחוזה המקוצר החדש, יש לבצע את הפעולות הבאות:

יש להכנס לפרטים האישיים של כל עובד ועובד בנפרד שעבורו משתנה החוזה.

בתוך הפרטים האישיים בתחתית המסך , בטבלת חוזים יש לבחור את החוזה הישן שהיה בתוקף עד סוף מרץ 2018. כמובן יש להזין את תאריכי התוקף.

בשורה העליונה יותר של המסך בשדה הנקרא חוזה. יש ללחוץ ולבחור  מהרשימה את החוזה המקוצר חדש.

פעולה זו שומרת על היסטורית חוזים על מנת להפיק דוחות מותאמים לכל תקופה.

בסיום יש לצאת ב ESC ולשמור.