הרצאות בנושא  

העתקת חוזה : הדרכה על תוכנת הנוכחות

חזור לרשימת הרצאות בנושא

העתקת חוזה

הדרכה על תוכנת הנוכחות

כאשר אנו רוצים להקים חוזה חדש שהוא על בסיס חוזה קיים, כלומר להעתיק חוזה ולבצע בו שינוים קלים. נבצע זאת בצורה הבאה:

נלחץ על האייקון של ידיים לוחצות או לחליפין נכנס לתפריט חוזים/ הגדרת חוזה. ברשימת החוזים נלחץ למטה על לחצן  "חדש".

יפתח מסך ריק של הגדרת חוזה, נעלה למעלה עם העכבר לתפריט עריכה/

העתקת קובץ. תפתח רשימת החוזים הקיימים, נבחר מתוכה את החוזה שממנו רוצים להעתיק. המערכת תעתיק את כל ההגדרות של החוזה, נציב את העכבר על שדה תיאור- ובמידת הצורך נעדכן את הרצוי. אח"כ נציב אותו על שדה שם החוזה, נרשום את השם של החוזה החדש.

מומלץ קודם לשמור את החוזה החדש ורק אח"כ להכנס אליו ולבצע בו את השינוים, ולכן נצא מהחוזה במקש ESC  או  באיקס ונשמור אותו.

כעת נוכל להכנס לחוזה החדש שהקמנו ולעדכן בהגדרות של המשמרות את כל הרצוי.

פעילות זו מתאימה לכל מערכות הנוכחות של עוקץ כולל במערכת הטרילוגיה.