הרצאות בנושא  

הגדרת עובדים : בתוכנת נוכחות אוקלוק

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הגדרת עובדים

בתוכנת נוכחות אוקלוק