הרצאות בנושא  

הגדרת שעון טביעת אצבע : עבור מערכת נוכחות אוקלוק

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הגדרת שעון טביעת אצבע

עבור מערכת נוכחות אוקלוק