הרצאות בנושא  

הזזת שעה בשעון נוכחות : s400 עם צ'יפ

חזור לרשימת הרצאות בנושא

הזזת שעה בשעון נוכחות

s400 עם צ'יפ