הרצאות בנושא  

עדכון שעה בשעון נוכחות : הדרכה על תוכנת תקשורת שעוני נוכחות - גרנטיק

חזור לרשימת הרצאות בנושא

עדכון שעה בשעון נוכחות

הדרכה על תוכנת תקשורת שעוני נוכחות - גרנטיק

הדוגמא בסרטון מתייחסת לשנת 2017 ,
אך ההדרכה מתאימה לכל עת שבה יש צורך לעדכן את השעה/תאריך בשעון הנוכחות. 

עדכון  שעה בשעון ניתן לבצע דרך תוכנת גרנטיק

בצורה הבאה

נלחץ על לחצן עדכן שעה תאריך

נסמן "לבצע" בשורות של השעונים הרלוונטיים

בשדה עדכן שעה ותאריך

נזין את התאריך הנוכחי ואת השעה הנכונה

ונלחץ על לחצן עדכן שעונים.

פעולה זו תשלח לשעון את ההגדרות שסימנו.