הרצאות בנושא  

עדכון שעה בשעון נוכחות : הדרכה על תוכנת תקשורת שעוני נוכחות - קלוק קום

חזור לרשימת הרצאות בנושא

עדכון שעה בשעון נוכחות

הדרכה על תוכנת תקשורת שעוני נוכחות - קלוק קום

הדוגמא בסרטון מתייחסת לשנת 2017 ,
אך ההדרכה מתאימה לכל עת שבה יש צורך לעדכן את השעה/תאריך בשעון הנוכחות. 

עדכון  שעה בשעון ניתן לבצע

דרך תוכנת השעונים קלוקקום-מערכת ניהול שעוני נוכחות של עוקץ

בצורה הבאה:

נלחץ על לחצן עדכן שעונים

נוודא שכל השעונים המופיעים בטבלה מסומנים בוי כחול.

 במידת הצורך נלחץ למעלה על לחצן "סמן הכל".

בחלק התחתון של המסך ישנו שדה תאריך ושעה

פרטים אלה נלקחים מההגדרה הפנימית של המחשב בו עובדים

ולכן יש לוודא שהם עדכניים,

ואז ללחוץ על לחצן עדכן שעונים.

פעולה זו תשלח לשעון את התאריך והשעה הרשומים כאן ותעדכן אותו