הרצאות בנושא  

עדכון שעון חורף אוטומטי עתידי : הדרכה על תוכנת תקשורת שעוני נוכחות - גרנטיק

חזור לרשימת הרצאות בנושא

עדכון שעון חורף אוטומטי עתידי

הדרכה על תוכנת תקשורת שעוני נוכחות - גרנטיק

בקרוב נעבור לשעון חורף

ניתן להגדיר כבר כעת את האפשרות שהשעה

תתחלף באופן אוטומטי בשעון בצורה הבאה

בתוכנת גרנטיק

נכנס ללחצן עדכן שעה תאריך

נסמן את השעונים הרלוונטים ע"י לחיצה על קוביה לבצע בכל שורה.

בצד שמאל בשדה שעון חורף נזין את התאריך 29/10 ,שעה 02:00

בקוביה שעון קיץ נזין את התאריך 23/03 שעה 02:00

חובה לעדכן שני שדות אלו,

ואז נלחץ על לחצן עדכן שעונים.

פעולה זאת שולחת לזיכרון של השעון את ההגדרה להחליף שעה באופן אוטומטי בתאריך 29/10