הרצאות בנושא  

שעון נוכחות U300c הוספת טביעת אצבע לעובד קיים : הדרכה

חזור לרשימת הרצאות בנושא

שעון נוכחות U300c הוספת טביעת אצבע לעובד קיים

הדרכה